Akava: Esimiestehtävä kiinnostaa yhä useampaa naispappia

 

Naisten kiinnostus esimiestehtäviä kohtaan on lisääntynyt kirkossa. Miehet ovat kuitenkin edelleen naisia kiinnostuneempia esimiestehtävistä. Naispapeista 63 prosenttia on kiinnostunut esimiestehtävistä. Kirkkoherran virasta on kiinnostunut kuitenkin vain 39 prosenttia naisista.

Kyselyyn vastanneista miespapeista vajaa kolme neljäsosaa oli kiinnostunut esimiestehtävistä ja puolet kirkkoherran virasta.

Tulokset käyvät ilmi Akavan kirkollisten ammattiliittojen AKI r.y.:n jäsenkyselystä 2010. Akavan kirkollisiin ammattiliittoihin kuuluvat Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen Kanttori-urkuriliitto.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

– Naiset, jotka ovat nuoresta asti kasvaneet tilanteessa, jossa naispuolisia pappeja on ollut, suhtautuvat mahdollisuuksiinsa sijoittua kirkon eri tehtäviin selvästi vanhempia naisia avoimemmin, toteaa kyselyn tuloksia analysoinut Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, dosentti Kati Niemelä.

Kyselyn perusteella alle 35-vuotiaista naispapeista puolet on kiinnostunut kirkkoherran virasta, 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista naispapeista alle kolmannes. Nuorimmassa ikäryhmässä naisten kiinnostus kirkkoherran virkaa kohtaan on samalla tasolla kuin nuorten miespappien keskuudessa.

Muista esimiestehtävistä nuoret pappisnaiset ovat vieläkin kiinnostuneempia: peräti kaksi kolmesta on kiinnostunut esimiesasemasta. Tämä on enemmän kuin saman ikäryhmän miesten keskuudessa.

Naispiispuus jakaa mielipiteitä 

Akavan kirkollisten työntekijöiden jäsenkysely osoittaa, että naispiispaa ja muita naisjohtajia kirkkoon toivovien pappien osuus on lisääntynyt.

63 prosenttia papeista katsoo, että myös naisia tulisi olla piispoina. Neljä vuotta aiemmin papeista 52 prosenttia papeista oli valmis näkemään naisen piispanvirassa. Kanttoreista edelleen alle puolet haluaisi nähdä naisen piispana.

Naispapeista naispiispan kannalla on 81 prosenttia, miespapeista puolet.

Helsingin ja Espoon hiippakunnissa naispiispan hyväksyisi kolme pappia neljästä, Oulun hiippakunnassa naispiispan kannalla on vähemmistö, 44 prosenttia papeista.

Ikä ei pappien kohdalla selitä näkemyseroja. Sen sijaan kanttoreista alle 35-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat olivat kriittisempiä naispuolista piispaa kohtaan kuin keski-ikäiset.

Akavan kirkollisten ammattiliittojen jäsenkyselyyn vastasi kaikkiaan 878 Suomen kirkon pappisliiton jäsentä ja 229 Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsentä. Tiedot kerättiin tammi-helmikuussa 2010.