Rippikoulu pitää kohtuudella pintansa

 

Vuonna 2018 rippikouluun osallistui yhteensä 48 133 henkilöä, joista 15-vuotiaiden osuus oli 45 610 eli 77,3 % koko ikäluokasta. Rippikoulu on osa suomalaista nuorisokulttuuria, vaikka rippikoulun suosio on loivasti laskenut 2010-luvulla.

Rippikouluprosentti laski edellisvuodesta puolitoista prosenttiyksikköä. Kirkon 15-vuotiaista jäsenistä rippikouluun osallistui 91 %. Aikuisrippikoululaisia vuonna 2018 oli yhteensä 1034.

Rippikouluprosentti on laskenut loivasti 2010-luvulla, mutta rippikoulun suosio on edelleen varsin vahva.

Radio Dei Jumis

”Jos enemmän kuin 3/4 ikäluokasta osallistuu rippikouluun, voidaan puhua rippikoulun vahvasta asemasta osana suomalaista nuorisokulttuuria. Kirkosta eroaminen näkyy myös rippikoulutilastoissa, vaikka kirkkoon kuulumiseen verrattuna rippikoulun suosio on varsin suurta”, sanoo rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen Kirkkohallituksesta.

Rippikoulun kehittämiseen on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kiinnetty paljon huomiota. Viimeisen uudistus oli vuonna 2017 valmistunut valtakunnallinen Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelma, joka korostaa nuorilähtöisyyttä ja nuorten osallisuutta rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat rippikouluun erittäin tyytyväisiä, sillä viime vuonna toteutetussa kyselyssä nuoret antoivat rippikoululle kouluarvosanaksi lähes yhdeksän.

”Rippikouluilla on nuorten keskuudessa hyvä maine ja rippikoulun jatkuva kehittäminen niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ovat avainasemassa tulevaisuuden rippikouluja mietittäessä. Tutkimusten perusteella tiedämme nuorten olevan tyytyväisiä rippikouluun, mutta yhtenä haasteena on kirkkoon kuulumattomien nuorten tavoittaminen”, Pulkkinen toteaa.

Kirkon viestintä

 

Aiheet