Ripari voi olla nuorelle kesän ainoa hetki irrottautua ruudun ääreltä

 

Kuva: Lasten ja nuorten keskus ry

Evankelis-luterilaisten seurakuntien isosjoukoissa toimii ympäri Suomen liikuntainnostajia, jotka kannustavat nuoria hyvän mielen höntsäilyyn.

Höntsäliikunnassa ei tarvita erityistaitoja eikä siinä kilpailla.
Nuoret voivat kehittää yhdessä hauskoja lajeja, joihin kuka tahansa voi helposti tulla mukaan – jännittämättä, matalalla kynnyksellä.
Höntsäily onkin keskiössä Lasten ja nuorten keskuksen Luotu liikkumaan –hankkeessa, joka käynnistyi vuoden 2020 alussa. Tähän mennessä 25 seurakuntaa eri puolilta Suomea on osallistunut sen tarjoamaan koulutukseen.
Idea on, että nuoret itse ovat ikäluokkansa osaajia ja heille myös annetaan vastuuta. Liikuntainnostajien ei tarvitse itse olla kovakuntoisia ja urheilullisia; tavallinen nuori voi olla vetovoimatekijä uusien tavoittamiseksi seurakuntaan.
– Riparit ovat kesän liikuntainnostajille sesonkiaikaa. Meillä on some-tilejä, joilla isoset viestittelevät hyvistä, toimivista ja jo toteutetusta höntsäilyideoista. Tämän kesän mahtavissa säissä on esimerkiksi pidetty hauskoja olympialaisia, kertoo liikuntakoordinaattori Satu Rathgeber Lasten ja nuorten keskuksesta.
Syksyn koittaessa toive on, että nuoret liikuntainnostajat käynnistäisivät höntsäliikuntaa myös seurakuntien sisätiloissa.
– Monista seurakunnista löytyy siihen hyviä tiloja jo entuudestaan.

Isoskoulutuksen yhteyteen?

Rathgeber työskentelee Luotu liikkumaan -hankkeessa kokopäiväisesti elokuun puolivälistä lähtien. Seurakunnille suunnattuja koulutuksia on suunnitteilla lisää syksylle.
– Seurakunnan toiminnan kannalta liikuntainnostajien valmennus nivoutuu kätevimmin isoskoulutuksen yhteyteen, jolloin siellä ovat sopivasti paikalla sekä nuoret että työntekijäkaartin avainhenkilöt.
Viime talvena ja keväänä seurakunnat ovat kouluttaneet isosiaan etänä. Toukokuussa päästiin Helsingin Lauttasaaressa pitämään ensimmäinen liikuntainnostajakoulutus puistossa:
– Isoset oli jaettu kolmeen eri ryhmään, jolloin pystyttiin porrastamaan koulutukseen osallistujien määrää. Jokaisessa ryhmässä oli 15–20 nuorta, ja yksi koulutussetti kesti noin 1,5 tuntia.
– Normaalioloissa koulutus voi kestää parista tunnista usean tunnin leirijaksoon. Lyhyessä koulutuksessa saa hankkeen toiminnasta pintaraapaisun, pitemmällä ajalla päästään myös suunnittelemaan ja harjoittelemaan yhdessä höntsäliikunnan eri muotoja.

OM neliöb.17.8.-13.9. MJa

Pysyväksi toiminnaksi

Hankkeen perimmäinen tavoite on aktivoida vähän liikkuvia nuoria sekä vähentää rippikouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten ulkopuolisuutta.
– Seurakuntien potentiaali tavoittaa rippikouluikäisiä on merkittävä, koska miltei 50 000 nuorta käy vuosittain rippikoulun ja isostoiminnassakin on mukana noin 21 000 nuorta.
Vuoden lopussa päättyvään hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
– Varmaa on, että anomme jatkoa.
Höntsäily pyritään juurruttamaan säännölliseksi nuorisotoiminnaksi mahdollisimman moneen seurakuntaan.

Satu Rathgeber työskentelee liikuntakoordinaattorina Lasten ja nuorten keskuksessa.

 
Missiokampanja ilmainen (IRR-TV)