Räsäsen asianajaja käräjillä: Ihmisarvo ei vähene syntiä tekemällä

 

Kansanedustaja Päivi Räsänen toimittajien ympäröimänä oikeudenkäynnin tauolla 24.1. Kuva: Danielle Miettinen

Helsingin käräjäoikeudessa tänään istuttavan oikeudenkäynnin yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousi ihmisarvon ja synnin suhde.

Syyttäjän käsityksen mukaan ihmisen tekojen leimaaminen synniksi tarkoittaa ihmisen arvon pienentämistä. Räsäsen puolustusasianajaja, varatuomari Matti Sankamo painotti kristillisen ihmiskuvan nimenomaan painottavan syntisen ihmisen luovuttamatonta ihmisarvoa. Hän huomautti, että Räsänen on jatkuvasti korostanut kaikkien ihmisten syyllisyyttä ja kaikkien ihmisten yhtäläistä arvokkuutta.

Sankamo totesi myös, että on ”kutakuinkin kristinuskon valtavirtaa”, että seksuaalisuudessa voi olla asioita, jotka ovat syntiä.

Perheniemi neliöb. vko 48. MJa

Hän nosti esille Euroopan ihmisoikeustuomiostuimen linjauksen, jonka mukaan vahva ja jopa loukkaava kielenkäyttö eivät ole perustelu puheen tuomitsemiseen, koska tällainen hiljentäisi poliittisen keskustelun.

Pamfletin osalta Sankamo totesi, että sananvapausrikoksissa lausumia ei voida irrottaa kokonaisuudesta.

– Tekstin asiayhteys, sen laatimisen ajankohta ja sen sanomallinen kokonaisuus sulkevat pois oikeudenvastaisuuden.

Sankamo korosti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkemystä, jonka mukaan uskonnollisen tekstin täytyy pysyä koskemattomana. Uskonnollisen tekstin arvioiminen oikeudessa on moniarvoisen ja monimuotoisen yhteiskunnan vastaista.

– Emme voi ottaa kantaa uskonnolliseen tekstiin ottamatta kantaa myös sen tulkintaan. Jos tuomioistuin tekee näin, se menettää neutraliteettinsa. Viranomaisella on negatiivinen velvollisuus olla puuttumatta uskonnonvapausartiklan turvaamaan uskonnolliseen vapauteen.

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan kenenkään ei tarvitse perustella uskoaan viranomaisten edessä, Matti Sankamo sanoi.