Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Raportti: EU:n tulee asettaa ihmiset etusijalle uskonnonvapauskysymyksissä

 

”Ymmärrys uskonnon- ja uskonvapauden merkityksestä kasvaa eri puolilla maailmaa”, toteaa Europarlamentin edustajien raportti.

Euroopan parlamentin jäsenet haastavat uskonnonvapautta koskevassa raportissaan EU:ta ”asettamaan ihmiset taloudellisten ja poliittisten intressien edelle.”

Europarlamentin uskon- ja uskonnonvapauden työryhmän vuosiraportti 2017 osoittaa, että uskonnonvapauden merkitys ymmärretään yhä paremmin ympäri maailmaa.

”Emme voi hyväksyä sitä, että ihmisiä tapetaan, kidutetaan tai painostetaan heidän uskonnollisen vakaumuksensa takia” sanoi uskonnonvapautta puolustavan Alliance Defending Freedom -järjestön (ADF) juristi Adina Portaru sen jälkeen, kun raportti oli esitelty Euroopan parlamentissa 5. syyskuuta.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Raportissa pyydetään vahvistamaan EU:n uskon- ja uskonnonvapauskysymysten erityisedustajan Jan Figelin asemaa. Raportin mukaan hänen roolinsa EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välisissä suhteissa voisi olla nykyistä keskeisempi ja näkyvämpi.

Raportti keskittyy 34 maahan, joista 19:ssä rajoitetaan merkittävästi ihmisten oikeutta elää uskonsa mukaisesti. Raportissa kehotetaan esimerkiksi EU:ta ”tuomitsemaan avoimesti” kääntymisen kieltävät lait, jotka ovat voimassa seitsemässä Intian osavaltiossa, ja rohkaisemaan maan keskushallintoa kumoamaan ne.

Näennäisesti lakien tarkoituksena on estää ”pakkokääntymiset”, mutta tosiasiassa niitä käytetään estämään kaikki uskonnon vaihtaminen, erityisesti kääntyminen kristinuskon kaltaisiin vähemmistöuskontoihin.

Raportissa pyydetään lisäksi EU:ta tekemään yhteistyötä Pakistanin kanssa maan jumalanpilkkalain kumoamiseksi. ”Ainakin 19 ihmistä odottaa kuolemantuomiota rikoslain artiklan 295c166 nojalla, ja monen muun artiklan perusteella on mahdollista tuomita vankeuteen jumalanpilkasta”, todetaan raportissa. Lisäksi raportin mukaan ”väkijoukot ovat tappaneet vuodesta 1991 alkaen 71 ihmistä jumalanpilkkasyytösten vuoksi.”

Pakistanin uskonnonvapautta rajoittavat lait nousivat kansainväliseen tietoisuuteen vuonna 2009, kun kristittyä naista Aasiya Noreenia syytettiin jumalanpilkasta. Noreen (”Asia Bibi”) tuomittiin kuolemaan, ja nyt hän odottaa vankilassa valituksensa käsittelyä. Huhtikuussa Pakistanin korkeimman oikeuden tuomari lupasi päättää hänen kohtalostaan ”pian”.

Europarlamentin raportissa ehdotetaan, että EU sisällyttäisi uskonnon- ja uskonvapauskysymykset Pakistanin suhteita koskevan strategiansa suunnitteluun. Raportin mukaan Pakistanin vähemmistöjen tilanne on edelleen ongelmallinen ja EU:n tulee varmistaa, että vähemmistöjen suojelemisesta tulee Pakistanin ja EU:n yhteinen tavoite.

EU:n erityisedustaja Jan Figel vieraili Pakistanissa joulukuussa 2017. Vierailunsa aikana hän ilmoitti maan viranomaisille, että mikäli Pakistanin oikeus käydä jatkossakin ulkomaankauppaa Euroopan kanssa riippuu Noreenin vapauttamisesta. Aasiya Noreenin vankeus jatkuu yhä, mutta tästä huolimatta EU solmi helmikuussa uuden kauppasopimuksen Pakistanin kanssa.

Lähde

Tutustu lisää Pakistanin tilanteeseen.

 
Lahjoita A