Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Ranska rajoittaa abortinvastustajien sananvapautta – ei hymyileviä Down-lapsia televisioon

 

Kuva: Istockphoto

Ranskan senaatti on hyväksynyt lakiehdotuksen, jonka mukaan abortinvastaiset internetsivustot voidaan sulkea mikäli niiden katsotaan painostavan naisia luopumaan aiotusta abortista.

Ranskan senaatti hyväksyi joulukuun alussa uuden lain, jonka päämääränä on sulkea  internetsivustot, jotka saattavat ”tarkoituksellisesti johtaa harhaan, pelotella ja/tai aiheuttaa psykologista tai moraalista ahdistusta painostamalla luopumaan abortista.” Pyrkimystä vaikuttaa internetin kautta aborttia aikovan päätökseen olla abortoimatta kutsutaan ”digitaaliseksi häirinnäksi”.  

Ranskan nykyinen sosialistinen hallitus presidentti François Hollande etunenässä on pyrkinyt hallintokaudellaan myös toimimaan aborttien helpomman saatavuuden puolesta.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Ei hymyileviä Down-ihmisiä televisioon

Ranskan audiovisuaalisen materiaalin esittämiseen liittyvistä kysymyksistä vastaava Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) kielsi vuonna 2014 levittämästä ja näyttämästä ranskalaisessa televisiossa mainosvideota, jossa esiintyy useita Downin syndrooma -diagnoosin saaneita ihmisiä.

Videolla Dear Future Mom esiintyviä iloisia Down-lapsia pidetään ”epäasiallisina”, koska he ”todennäköisesti häiritsevät sellaisten naisten omaatuntoa, jotka ovat laillisin keinoin tehneet erilaisen henkilökohtaisen elämän valinnan”. Erilaisella valinnalla viitataan abortin tekemiseen.

Useat Down-lapset ja nuoret aikuiset kehottavat videolla ”tulevia äitejään” olemaan pelkäämättä. He kertovat mitä kaikkea osaavat tehdä: käydä koulua, korjata polkupyörää, matkustella tai vaikkapa käydä töissä. Lopussa he vakuuttavat, että he – kuten heidän videolla esiintyvät äitinsäkin – voivat olla onnellisia.

Italialaisen CoorDown- järjestön pariminuuttinen mainosvideo julkaistiin kansainvälisenä Downin syndrooma -päivänä ja sitä ehdittiin esittää joissain ranskalaisissa medioissa.

Kaksi Down-ihmisten oikeuksia ajavaa järjestöä sekä joukko nuoria Down-aikuisia teki vetoomuksen CSA:n päätöstä vastaan esityskiellon poistamiseksi. Hallinnolliset tuomarit kuitenkin päättivät marraskuussa 2016 kiellon pysyvän voimassa.

Päätökset rajoittavat ilmaisunvapautta

Laki internetsivustojen sulkemisesta on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Republikaanisen puolueen johtaja Bruno Retailleau kertoi ranskalaiselle radiokanavalle lakialoitteen olevan ”täysin vastoin ilmaisunvapautta”. Hänen mielestään se on myös vastoin vuonna 1975 voimaan astunutta abortin laillistavaa lakia. Siihen kuuluu kehotus informoida naisia erilaisista vaihtoehdoista.

Myös Down-videon hyllyttäminen on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Media-alaan erikoistunut lakimies Eric Morain linjaa: ”Ranskan hallituksen päätös tarkoittaa, että Down-ihmisten ilmaisunvapauden on alistuttava aborttioikeuden edessä.”

Down-videon esityskieltoa vastaan valituksen tehnyt järjestö Jerome Lejeune foundation USA pyrkii viemään tapauksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen puolustaakseen Down-ihmisten ilmaisunvapautta.

Ristiriidassa YK:n kanssa

Ranskan päätös videon esityskiellosta on ristiriidassa myös YK:n kehitysvammaisten oikeuksia koskevien ohjeiden kanssa. Niiden mukaan valtioiden tulisi kaikin tavoin varmistaa myös kehitysvammaisille oikeus harjoittaa ilmaisunvapautta.

YK:lle neuvoa antava järjestö European Center for Law & Justice (ECLJ) on ilmaissut huolensa Ranskan korkeista ja yhä kasvavista aborttiluvuista ja haastanut päättäjät toimimaan aborttien ehkäisemisen ja niiden vähenemisen puolesta. 

Conseil supérieur de l’audiovisuel:n (CSA) päätös hyllyttää video on ristiriidassa myös sen omien periaatteiden kanssa: instituution tarkoitus on muun muassa varmistaa ihmisarvon toteutuminen sekä mediassa esitettyjen mielipiteiden moninaisuus. Päätöksen perusteena on todennäköisesti katsojien suojeleminen ”haitalliselta materiaalilta”, joka ajaa tässä tapauksessa muiden periaatteiden edelle.

Down-ihmiset onnellisia

Mainosvideon takana oleva CoorDown-järjestö kertoo, etteivät se tai sen kansainväliset kumppanit pyrkineet aloittamaan videolla pro-life -kampanjaa. Tarkoituksena oli vastata järjestölle kirjoittaneen äidin kysymykseen siitä, millainen elämä hänen Down-lastaan odottaa. Videon tekijät halusivat antaa nuorille ja aikuisille Down-ihmisille mahdollisuuden kertoa olevansa onnellisia.

Downin syndroomaan perehtyneen Brian Skotkon tutkimus vahvistaa videon tarjoaman käsityksen.  Tutkimuksen mukaan 99% Down-ihmisistä on itse tyytyväisiä elämäänsä ja 97% heistä pitää itsestään. Down-lasten vanhemmista 99% sanoo rakastavansa lastaan.

Maailmanlaajuisella tasolla Down-lasta odottavista naisista yhdeksän kymmenestä päätyy tekemään abortin. Ranskassa luku on jopa 96%. Suomessa down-raskauksista keskeytetään vähän yli puolet.

 Tekstiä muokattu 16.1. klo 10