Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Radio Dei selvitti: Suuri osa kirkolliskokousedustajista pätkisi piispojen ja kirkkoherrojen työsuhteet

 

Piispojen ja kirkkoherrojen virkojen muuttaminen määräaikaisiksi saa kannatusta kirkolliskokouksessa. 42 prosenttia edustajista kannattaa kirkon johtohenkilöiden pätkätöitä, 33 prosenttia vastustaa. Neljäsosa ei ole muodostanut kantaansa.

Radio Dei kysyi kirkolliskokouksen jäseniltä, tulisiko kirkon korkeimpien johtohenkilöiden virkasuhteet muuttaa määräaikaisiksi työsuhteiksi, joka olisi pituudeltaan kahdeksan vuotta. Asiaa on esittänyt kirkon tulevaisuuskomitea, jonka tehtävänä on ollut asiantuntijavoimin miettiä evankelisluterilaisen kirkon tulevaisuuden turvaamista ja haasteiden selättämistä.

42 prosenttia sähköpostitse toteutettuun kyselyyn vastanneista kirkolliskokousedustajista on tulevaisuuskomitean ehdotuksen kannalla. Esitystä vastustaa joka kolmas kyselyyn vastannut kirkolliskokousedustaja. Joka neljäs kirkolliskokousedustaja ei vielä osaa tai halua ilmaista kantaansa asiaan. Kyselyyn vastasi kaksikolmasosaa (64) kaikkiaan 96:sta kokousedustajasta.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Naisedustajista 62 prosenttia oli valmis muuttamaan kirkon korkeimpien johtotehtävien virkasuhteet määräaikaisiksi työsuhteiksi, miesedustajista vain joka kolmas.

Kirkon tulevaisuuskomitean mukaan pätkätöinä tulisivat kyseeseen piispojen, kirkkoherrojen, kirkkoneuvosten, hiippakuntadekaanien ja kirkon erillisyksiköiden johdon työt. Komitea ehdottaa, että kyseisten virkojen kohdalla tulisi selvittää, kuinka ne olisivat muutettavissa määräaikaisiksi työsuhteiksi, joiden kesto olisi kahdeksan vuotta.

Komitean oma selvitys osoittaa, että juridista estettä uudistuksen toteuttamiselle ei ole. Komitean mietinnön mukaan kirkon julkisoikeudelliset tehtävät eivät edellytä virkasuhteiden säilyttämistä.

Kuuntele Radio Dein kirkon pätkätyödebatti täältä – debatisteina Espoon tuomiorovasti Antti Kujanpää ja Kirkon tulevaisuuskomitean sihteeri Juha Meriläinen. Haastattelussa piispa Kaarlo Kalliala. Radio Dei 23.11. Uusinta sunnuntaina 27.11. klo 20.

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)