Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Raamattukouluttaja Ilkka Rytilahti: ”Vuodesta 1995 lähtien virinnyt kristillinen liikehdintä – opetuslapseuttaminen – lisää vauhdilla Jeesukseen uskovien määrää koko maailmassa”

 

Raamattukouluttajana ympäri Suomea kiertävä Ilkka Rytilahti haluaa pitää esillä sitä, mitä Jeesuksen opetuslapsena eläminen käytännössä tarkoittaa. Elokuusta 2024 lähtien hän työskentelee Open Doors -järjestön palveluksessa. Tällä hetkellä työpaikkana on Kansanlähetys. Kuva: Philippe Gueissaz

Kun yksi kristitty opettaa kolme muuta Jeesuksen seuraajaksi, kasvu on maailmanlaajuisesti eksponentiaalinen. Tästä vahvasti nousevia käyriä on esitellyt Suomessa mm. kanadalainen evankelista Kevin Weigelt.

Yksi Jeesuksen tunnetuimpia ja tärkeimpiä kehotuksia on lähetyskäsky, joka on luettavissa Matteuksen evankeliumin 28. luvusta: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Lähetyskäskyn noudattaminen on siis avain siihen, että Jeesukseen uskovien määrä maailmanlaajuisesti kasvaa.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Pastori, raamattukouluttaja Ilkka Rytilahti on opetuslapseuttamisen vahva puolestapuhuja.

– Käytännössä opetuslapseuttaminen tarkoittaa sitä, että kristitty etsii ja kutsuu ympärilleen ryhmän ihmisiä, jotka haluavat seurata Jeesusta ja oppia tuntemaan Häntä. Tällaisen elämäntavan ydin on pysyminen Kristuksessa eli uskominen omalla kohdalla Hänen rakkauteensa.

Lisäksi opetuslapseuteen kuuluu mm. Kristuksen käskyjen noudattaminen, aktiivinen rukoileminen ja halu muovautua Jumalan sanan mukaan.

Kristilliset seurakunnat ja järjestöt järjestävät ympäri maailman opetuslapseuskouluja. Niiden merkitys on ollut Jeesukseen uskovien lisääntymisessä merkittävä.

– Suomessa tästä kuultiin innostava puhe viime vuoden evankelistapäivillä kanadalaiselta Kevin Weigeltiltä, joka on vaimonsa ja kahden lapsensa toiminut vuodesta 2008 lähtien lähetystyössä Romaniassa.

– Weigeltin mukaan vuonna 1995 alkanut kristillinen liikehdintä, opetuslapseuttamisliike, on kasvanut eksponentiaalisesti niin, että sen synnyttämien Jeesuksen seuraajien määrä ylittää ensi vuonna 100 miljoonan henkilön rajan. Samalla kasvunopeudella opetuslapsia on jo yli miljardi 2030-luvun jälkipuolella.

– Ja tässä kohdin Weigelt tosiaan puhui yksinomaan opetuslapseuttamisliikkeeseen kuuluvista kristillisistä yhteisöistä, ei katolilaisten, protestanttien tai helluntailaisten suurista, ”perinteisistä” joukoista.

Myös Suomessa on seurakuntia ja järjestöjä, jotka ovat vahvasti opetuslapseuttamisen asialla.

Rytilahti mainitsee esimerkkeinä Kotiryhmäverkoston, Tampereen seurakuntien Uuden Verson sekä MyFriendsin.

– Itse olen käynyt opetuslapseuttamiseen liittyen XEEn eli koulutuksen, jota Suomessa järjestää Evankeliointi Elämäntapana ry, tunnustuskuntaan sitoutumaton, kristillisiä seurakuntia palveleva yhdistys.

Myös monissa messuyhteisöissä sekä soluja ja pienryhmiä ahkerasti perustavissa seurakunnissa on virinnyt Rytilahden mukaan aitoa intoa opetuslapseuttamiseen.