Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Puolueet haluavat vaikuttaa kirkossa

 

Monille aktiivisille seurakuntalaisille on luontevaa asettua ehdolle seurakuntavaaleihin ilman puoluesidonnaisuuksia. Vaalit ovat saaneet liikkeelle kuitenkin myös puolueet.

– Kokoomuslaiset ovat olleet vuosikymmeniä aktiivisia kotiseurakuntansa jäseniä ja päätöksentekijöitä, Kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen perustelee puolueensa osallistumista seurakuntavaaleihin.

Puo­lueen pääteema seurakuntavaaleissa on Kuunteleeko kirkko.

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

Kirkko halutaan kansan arkeen

Sosialidemokraattien seurakuntafoorumin puheenjohtaja Tarja Kantolan mukaan sosialidemokraatit seuraavat tarkkaan keskustelua kirkossa. Puolueen pääteema tulevissa vaaleissa on Kansan kirkkoa rakentamaan. Puolueella on seurakuntavaaleja varten oma ohjelma.

– Se korostaa tavoitettamme, että kirkon kynnyksen tulee olla matala. Armon sanoma kuuluu kaikille.

– Korostamme kirkon palvelutehtävää ja merkitystä lähellä ja kaukana sekä jäsenten merkitystä: jäsenet tekevät seurakunnan, Kantola tiivistää.

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen toteaa, että Keskustan jäsenet ovat olleet mukana seurakuntien hallinnossa koko puolueen satavuotisen historian ajan. Puolue kannustaa jäse­niään osallistumaan seurakuntavaaleihin omilla listoillaan, ”kuten kirkkokin nykyään toivoo”. Laaninen toteaa, että puoluetunnusten käyttö on reilua myös seurakuntalaisten näkökulmasta.

– Olemme valmistelleet vaaleja varten ohjelmakannanoton otsikolla Kansankirkko keskellä arkea. Se kuvaa käsitystämme kirkon roolista: sen on oltava mukana ihmisten arjessa uskollisena hengelliselle perustehtävälleen.

Vihreät haluavat muuttaa kirkkoa

Vihreän liiton poliittinen sihteeri Jouni Vauhkonen perustelee puolueensa osallistumista seurakuntavaaleihin sillä, että kirkkoon kuuluvat vihreät haluavat kehittää kirkkoa vahvaksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi.

– Ihmisten erilaisuuden kunnioittaminen ja arvostaminen perustuvat kristillisen lähimmäisenrakkauden periaatteeseen, ja sen tulee olla itsestään selvää kirkon toiminnassa. Näin ei valitettavasti nykyisin aina ole, ja haluamme tähän muutoksen.

– Sukupuoli, vamma tai muut ominaisuudet eivät ole merkityksellisiä pappeudessa tai muiden tehtävien hoidossa, Vauhkonen sanoittaa Vihreän liiton näkemyksiä.

Puolue edellyttää tilojen ja tapahtumien esteettömyyttä. Se myös kannattaa yleistä siviilivihkimistä ja sitä, että kirkko siunaisi kaikkien sitä toivovien liitot.

Osalla puolueista

ei ole omia ehdokaslistoja

– Perussuomalaiset osallistuu omalla panoksellaan seurakuntavaaleihin, mutta puolueen rooli on lähinnä kannustava, puoluesihteeri Ossi Sandvik toteaa.

Puolueen mielestä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien ydintehtävä on pitää esillä Raamatun sanaa hengellisessä toiminnassa ja maallisessa päätöksenteossa sekä pitää esillä evankeliumia ja viedä sitä eteenpäin Suomessa ja lähetysmaissa.

Vasemmistoliiton tiedottaja Sami Liukkonen kertoo, että Vasemmistoliiton puoluehallitus on kehottanut seurakuntavaikuttamisesta kiinnostuneita jäse­niään osallistumaan ehdokkaina vaaleihin. Puolueena Vasemmistoliitto ei niihin osallistu, koska sen mukaan uskonto on henkilökohtainen asia.

Myöskään Kristillisdemokraatit eivät osallistu vaaleihin puolueena. Tosin sen paikallisosastot saavat mennä vaaleihin puoluetunnuksin.

– Kirkoilla tulee olla vapaus tehdä oppia ja käytäntöjä koskevat ratkaisut uskonnonvapausperiaatteen mukaisesti itsenäisesti, puoluesihteeri Peter Östman toteaa.

Kristillisdemokraatit pitävät kirkkoa pyhien yhteisönä, jonka tulee julistaa Jumalan sanaa puhtaasti, jakaa sakramentteja ja toimia kristillisen sanoman levittäjänä ja lähimmäisenrakkauden toteuttajana.

Ruotsalainen kansanpuolue kannustaa jäseniään aktiivisuuteen, muttei osallistu seurakuntavaaleihin omilla listoilla.

– Suomenruotsalaiset kuuluvat keskimäärin yleisemmin kirkkoon kuin suomalaiset. Jo tämä velvoittaa aktiivisuuteen, puoluesihteeri Johan Johansson toteaa.

 

Seurakuntavaalien vaalikone avataan 25.10. osoitteessa www.evl.fi/seurakuntavaalit/vaalikone.html. Varsinainen vaalipäivä on isänpäivänä 14.11. (joissakin seurakunnissa 14.-15.11.). Ennakkoon voi ­äänestää ­1.-5.11.