Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Puolet helsinkiläisistä kuuluu kirkkoon

 
Kannelmäen kirkko

Kirkkoihin voi jälleen kokoontua paikan päälle koronaturvallisuudesta huolta pitäen. Kuva: Sari Savela

Helsingin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2020 lopussa 329 100 jäsentä. Edellisestä vuodesta jäsenmäärä on vähentynyt 4 775 henkilöllä.

Prosentuaalisesti kirkkoon kuuluu tasan puolet Helsingin asukkaista. Jäsenmäärällään Kirkko Helsingissä on kaupungin yksi suurimmista yhteisöistä – jopa suurin.

Suomenkielisiin seurakuntiin kuului vuoden 2020 lopussa 306 146 helsinkiläistä: jäsenistä naisia oli 174 880 ja miehiä 131 266. Jäsenmäärältään suurin seurakunta on Malmin seurakunta, jossa oli vuoden 2020 lopussa 49 751 jäsentä. Malmin seurakunta on myös maantieteellisesti Helsingin suurin seurakunta. Suhteutettuna alueen asukasmäärään suurin jäsenmäärä on Pakilan seurakunnassa: alueen asukkaista 67,6 % kuuluu kirkkoon.

KRS Krito 10.-23.6.

Seurakuntien jäsenmäärät ja jäsenyysprosentit kertovat myös Helsingin kansainvälistymisestä. Suomenkielisten seurakuntien alueella asuvien lukumäärään lasketaan henkilöt, joiden äidinkieli on suomi, saame tai jokin ei-pohjoismainen kieli. Tämä laskentamalli näkyy erityisesti Itä-Helsingin seurakunnissa.

Helsingin ruotsinkielisiin seurakuntiin kuuluu 22 954 helsinkiläistä. Tämä on 62,6 % seurakuntien alueella asuvasta ruotsinkielisestä väestöstä, kun tähän väestöön huomioidaan mukaan myös henkilöt, joiden äidinkieli on norja, tanska tai islanti. Ruotsinkielisissä seurakunnissa kirkkoon kuuluu naisista 66,8 % ja miehistä 58,2 %.

Ruotsinkielisistä seurakunnista korkein kirkkoonkuulumisprosentti on itäisen Helsingin Matteus församlingissa.

Jäsenmäärä väheni 1,4 prosenttia

Vuoden 2020 aikana Helsingin seurakuntien jäsenmäärä väheni 4775 henkilöllä eli muutos oli -1,4 %. Seurakuntien jäsenmääriin vaikuttavat kasteet, kuolemat, kirkkoon liittymiset, kirkosta erot sekä muuttoliike.

Koronavuoden Kirkko tarjosi monenlaista tukea ja konkreettista apua monille helsinkiläisille muun muassa Helsinki-avun kautta. Kirkon Helsingissä tavoitteena on olla helsinkiläisten kirkko, ja helsinkiläiset seurakunnat tarjoavat monipuolisia palveluita, apua ja tukea kaikille helsinkiläisille.

STT