Pornografia vakava uhka terveydelle: USA:ssa useat osavaltiot edelläkävijöitä terveysongelmien tunnustamisessa

 

Kuva: Istockphoto

Pornografia on määritelty yleiseksi terveysongelmaksi USA:n neljässä osavaltiossa. Pornonkulutukseen on liitetty lukuisia terveyteen ja ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia.

Tennesseessä päätettiin maaliskuussa julistaa pornografia ”terveydelliseksi kriisiksi”. Päätöksessä kutsutaan pornoa epidemiaksi, joka vahingoittaa osavaltion ja koko maan asukkaita. Syitä päätökselle on lukuisia, joista yksi on halu suojella lapsia pornografian vaikutuksilta. ”Olen huolissani lapsenlapsistani”, kertoo ehdotuksen alulle pannut senaattori Mae Beavers Christian Newsin mukaan.  

”Teknologian kehityksen ja internetin universaalin saatavuuden vuoksi lapset altistuvat materiaalille, jota ennen pidettiin kovana pornona”, Beavers kirjoittaa päätöksen julkilausumassa. Asiakirjassa viitataan tutkimukseen, jonka mukaan 25–30 -vuotiasta aikuisista joka neljäs on nähnyt pornoa ensimmäisen kerran ennen murrosikää.

Radio Dei Jumis

Pornoriippuvuuden asiantuntija tunnistaa aikaisen altistumisen haitat:

”Seksologin asiakastyön perusteella sanoisin, että pornoriippuvuus on ehkä tavallisempaa ja enemmän piilossa olevaa kuin arvaammekaan. Vastaanotolla ihmiset kertovat, että porno on tullut osaksi heidän elämäänsä jo alle 10-vuotiaana ja lisääntynyt nuoruusiässä räjähdysmäisesti”, kertoo Väestöliiton seksologian johtava asiantuntija Tarja Santalahti Ylelle (23.7.2016 ”Nettiporno on valtavirtaa, pornotietämys ei – pornoriippuvuus on vaikea puheenaihe”).

Pornografia on entistä helpommin saatavilla, ja tarjolla olevan materiaalin määrä on valtava. Pornhubilla, yhdellä maailman laajimmista pornosivustoista, oli vuoden 2015 aikana yhteensä niin paljon videonkatselukertoja, että jokaista maapallon asukasta kohti riittäisi peräti 12 katselua. Ja kyseessä on vain yksi sivusto.

Sama päätös muissa osavaltioissa

Myös South Dakota sekä Virginia ovat tehneet samanlaisen päätöksen tämän vuoden alkupuolella ja Utah viime vuoden alussa. Useissa muissa osavaltioissa asia on vireillä.  

Ensimmäisenä päätöksen tehneessä Utahissa pornonkulutus on runsainta koko USA:ssa. Osavaltion mukaan porno on ”pahaa, alentavaa, addiktoivaa sekä vahingollista”.

Utahin päätöksentekoon vaikutti järjestö nimeltään National Center on Sexual Exploitation, joka pyrkii tiedottamaan ja varoittamaan ihmisiä pornografian vaaroista. Järjestön mukaan valtion olisi suhtauduttava pornografiaan samalla tavalla kuin vaikkapa tupakointiin. Aiemmin tupakoinnista ei ajateltu olevan haittaa. Se oli sallittua ja yleistä. Mutta kun tietoisuus terveysriskeistä lisääntyi, tilanne muuttui.

”Samalla tavalla uskomme, että ihmisiä täytyy suojella pornografialle altistumiselta, ja heidät täytyy tehdä tietoisiksi pornografian käyttöön liittyvistä riskeistä. Sen lisäksi pornografian ei tulisi saada sosiaalista hyväksyntää eikä sitä pitäisi normalisoida tai esittää jännittävänä”, järjestö informoi. 

Porno lisää aggressiota ja vapautuneempaa seksuaalista käyttäytymistä

National Center on Sexual Exploitation nostaa esiin pornografiaan liittyviä lukuisia ongelmia. Jo vuosikymmeniä sitten feministit olivat huolestuneita pornon välittämästä naiskuvasta. Nykypornoon liittyy naisten esineellistämisen lisäksi uudenlaiset ominaispiirteensä.

Porno on muuttunut paljon aikaisempaa aggressiivisemmaksi. Viidenkymmenen suosituimman pornovideon analyysissa todettiin, että 88 prosenttiin kohtauksista sisältyi fyysistä väkivaltaa, joista suurin osa oli naisiin kohdistuvaa. Kuitenkin suurin osa videoilla esiintyvistä naisista reagoi kokemaansa väkivaltaan joko neutraalisti tai mielihyvää kokien.  

Kun ihminen näkee jotain tarpeeksi usein, hän alkaa pitää sitä normaalina. Tutkimusnäytön perusteella voidaan todeta pornossa näkyvän väkivallan vaikuttavan katsojaan käyttäytymisen tasolle asti. Sen on todettu lisäävän fyysistä ja psyykkistä aggressiota niin mies- kuin naiskatsojissakin. Myös seksuaalisen väkivallan uhriksi joutumisen on todettu olevan teini-ikäisillä pornoa katsovilla naisilla todennäköisempää, sillä raja terveen ja sairaan seksuaalisuuden välillä on hämärtynyt.   

Porno on liitetty myös amerikkalaismiesten suurempaan seksikumppaneiden määrään sekä maksullisen seksin käyttöön ja avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin.

Vapautunut seksuaalinen käyttäytyminen nostaa puolestaan sukupuolitautiriskiä. Sairastumisvaaraan vaikuttaa myös se, että pornonkulutuksen on todettu vaikuttavan negatiivisesti suhtautumiseen ehkäisyn käyttöön teini-ikäisten afroamerikkalaistyttöjen keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan.

Porno ruokkii negatiivista kehonkuvaa

Porno vaikuttaa myös katsojansa käsitykseen omasta vartalostaan. Pornoa katsovat naiset ja miehet kärsivät usein huonommasta kehonkuvasta ja ovat tyytymättömämpiä itseensä. Pornoa katsovat miehet ovat kriittisempiä myös kumppaninsa ulkonäköä kohtaan. Samalla kiinnostus seksuaaliseen kanssakäymiseen on vähentynyt. Videoiden sisältämät kuvaukset seksistä myös saavat usein naisissa aikaan paineita pyrkiä jäljittelemään näkemiään seksuaalisia toimintamalleja.

Aiheuttaa voimakasta riippuvuutta

Pitkäaikainen pornonkäyttö näkyy ihmisen aivotoiminnassa. Vuodesta 2009 lähtien on tehty kolmisen kymmentä tutkimusta, joiden mukaan pornolla on negatiivisia ja haitallisia vaikutuksia aivotoimintaan. Se on muun muassa yhdistetty vähentyneeseen aivomaterian määrään aivoalueilla, jotka vastaavat motivaatioon ja päätöksentekoon liittyvistä asioista. Sen lisäksi se on yhdistetty huonontuneeseen impulssien kontrollointikykyyn.

Yksi pornografian vakavimmista negatiivisista vaikutuksista liittyy sen alttiuteen aiheuttaa riippuvuutta. Kaikissa riippuvuuksien muodoissa aivojen dopamiinia tuottavan palkitsemisjärjestelmän toiminta on häiriintynyt. Pornon käyttöä onkin verrattu kokaiinin käyttöön. Se ”kaappaa” aivojen palkitsemisjärjestelmän samalla tavalla kuin huume.

Pornon katsomisen seurauksena ihmisen mieli turtuu seksiin liittyviin kokemuksiin. Tämän seurauksena tavanomainen seksuaalinen kanssakäyminen tai aiemmin katsottu video ei palkitse kuten aikaisemmin. Tarvitaan koko ajan uutta. Samalla katsotun materiaalin on oltava yhä rajumpaa ja voimakkaampaa.

”Mekanismit ovat hyvin samanlaiset, oli sitten kyse heroiinista, alkoholista, shoppailusta, pornosta tai rahanhimosta riippuvuuden aiheuttajana. Turtumisen takia tarvitaan aina vain voimakkaampi annos saman mielihyväkokemuksen aikaansaamiseksi, kertoo integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Karlsson Ylelle (23.7.2016).

Ihmissuhteet kärsivät

Jotkut hakevat pornografiasta lisäjännitystä omaan parisuhteeseensa. Todellinen vaikutus on kuitenkin päinvastainen. Porno on tutkimuksessa yhdistetty lisääntyneeseen ahdistuneisuuteen parisuhteissa.  Se johtaa korkeampaan seksuaaliseen halukkuuteen, mutta huonompaan seksuaaliseen tyytyväisyyteen ja fyysiseen suorituskykyyn. Se saa aikaan myös tyytymättömyyttä omaa kumppania kohtaan ja johtaa positiivisempaan asenteeseen avioliiton ulkopuolisia suhteita kohtaan. Mikäli riippuvuus on päässyt kehittymään, vaikutus parisuhteeseen on vielä voimakkaampi. Useimmiten kumppani tuntee itsensä petetyksi, sillä riippuvuus ryövää parisuhteesta ison osan ja pornon katseleminen saattaa tuntua pettämiseltä.

Santalahti kertoo, että suuri syy pornoriippuvaisen hoitoon hakeutumiseen on riippuvuuden vaikutus parisuhteeseen tai vaikeuteen muodostaa parisuhde.

”Pornoriippuvaiset usein kuvaavat, että heidän parisuhteensa alkavat olla hyvin lyhyitä ja seksille perustuvia. Seksiä suhteissa värittää porno ja pornon kautta tulevat mielikuvat, tuntemukset, halut ja toiveet”, Santalahti kuvailee.

Itsekkyyden ja itsekeskeisyyden kasvamisesta pornografian kulutuksen seurauksena on olemassa myös tutkimustietoa. Pornossa ei tarvitse ottaa huomioon toisen tunteita, tai rakentaa ihmissuhdetta ennen varsinaista seksuaalista toimintaa.

”Parisuhteissa pornoriippuvaisista suurin osa on selkeästi miehiä. Vaikka naisten pornonkäyttö on lisääntynyt, vastaanotolle hakeutuvista kuitenkin lähes 99,9 prosenttia on miehiä”, Santalahti kertoo sukupuolijakaumasta.

Usein myös muut ihmissuhteet kärsivät.

”Riippuvuus ei sinänsä kierouta ihmissuhteita, mutta ystävyyssuhteille ei useinkaan jää aikaa. Aika saattaa mennä netin pornosivuilla pyöriessä ja porno saattaa olla koko ajan mielessä. Ihminen kehittää myös koko ajan lisää myönteisiä odotuksia, että kunhan pääsee pian töissä tai ystävän luona yksityiseen paikkaan, niin saa mahdollisuuden katsoa pornoa ja itsetyydyttää. Tällainen ennakointi vie kauemmaksi normaalista arjesta ja ihmissuhteista”, Santalahti kertoo. Odotukset myös ruokkivat riippuvuutta, ja oravanpyörä on valmis.

”Pornoriippuvuus on kyllä hankala riippuvuus. Ihminen joutuu tekemään todella paljon töitä selvitäkseen siitä. Pahasti riippuvainen tarvitsee ulkopuolista psykoterapeuttista apua ja kumppanin rinnalla kulkemista”, Santalahti kertoo.

Onko olemassa syy, miksi pornoa ei tulisi mieltää terveysongelmaksi myös Suomessa?