Piispojen joukossa aletaan taipua – Matti Repo rankaisisi sateenkaaripareja vihkiviä korkeintaan keskustelulla

 

Radio Dei ja Kotimaa-lehti toteuttavat neljättä vuotta kuukausittain lähetettävää Piispan kyselytuntia. Matkalla piispainkokoukseen Tampereen piispa kohtaa toimittajat, jotka maalaavat Revon analysoitavaksi sateenkaaren (ja) koronan.

Heti kärkeen ehdotus. Mitäpä jos kirkolliskokous pyytäisi keväällä 2021 tulevalta piispainkokoukselta vaihtoehtoja erilaisista malleista, miten sateenkaaripareja vihkiviin pappeihin pitäisi suhtautua? Kirkolliskokoushan laittoi kaksi vuotta sitten ”pullopostiinsa” kysymyksen piispoilleen siitä, miten kirkossa voitaisiin ratkaista samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen. Viime syyskuun istunnossaan piispainkokous esitti jo kuusi eri vaihtoehtoa. Kun kuusi vastausta ei riitä, nyt pitää ratkaista pattitilanteesta aiheutunut rankaiseminen tai rankaisematta jättämisen tila. Montakohan vaihtoehtoa sateenkaaripareja vihkivien pappien sanktioihin syntyisi?

Kirkolliskokous -> Piispainkokous -> KHO -> Piispan kyselytunti -> Piispainkokous = ?

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Korkein hallinto-oikeus heitti 18.9. 2020 pallon takaisin kirkolle toteamalla, että pappien mahdollinen rankaiseminen tai rankaisematta jättäminen on kirkon asia. Realismia on ollut jo vuosikausia se, että vaikka kirkon avioliittokanta ei ole edelleenkään muuttunut, käytännön tasolla eri hiippakunnissa löytyy niitä pappeja, jotka vähät välittävät mahdollisista seuraamuksista. Tai jos välittävät, aina on mahdollista uhriutua erilaisilla somealttareilla ja kerätä sitä kautta tomaattien sijaan mahdollisimman paljon tykkäyksiä ja toivoa painetta tuomiokapituleihin, jotta rangaistuksia ei tulisi.

Piispainkokous ensinnäkin totesi, että KHO:n päätös ”vahvistaa sen, että kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana sisäinen autonomia ja itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja vai ei.. Kirkon nykyinen avioliittokäsitys on selkeä ja se perustuu näkemykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen.”

Eli rangaistako vai ei?

Piispoista Oulun hiippakuntaa kaitseva Jukka Keskitalo otti varovaisesti kantaa sanomalehti Kalevassa 18.10. julkaistussa haastattelussa toteamalla, ettei usko varoitusten tuovan ratkaisua sateenkaaripareja vihkivien pappien kohdalla. Sen sijaan Keskitalo toteaa, että kirkon pappien pitäisi pysyä kirkon virallisella linjalla ja vihkimällä vain perinteisellä linjalla.

Meidän ei ole hyvä mennä eteenpäin antamalla varoituksia..

Kun Matti Revolta kysytään Piispan kyselytunnilta sitä, pitäisikö pappien pitäytyä perinteisellä linjalla ja linjalta poikkeavien kohdalla unohtaa kuitenkin rankaiseminen, Repo muistuttaa, että linjauksesta on puhuttu piispojen kesken jo viikkoja sitten ennen KHO:n päätöstä eikä tämä Keskitalon ulostulo ollut hänen oma ehdotuksensa.

– Minä olen edustanut juuri sitä kantaa, että meidän ei ole hyvä mennä eteenpäin antamalla varoituksia tai muita rangaistuksia tai seuraamuksia. Itse asiassa niin meillä on Tampereen hiippakunnassa ollutkin käytäntö, että ei meillä ole näistä muutamista tietoon tulleista tapauksista lähdetty antamaan varoituksia tai muita rangaistuksia, vaan ne on hoidettu sillä tavalla, että piispa on keskustellut pappien kanssa näistä asioista. Se on hyvä, että tästä asiasta tulee yhteinen suositus, mihin useimmat piispat yhtyvät, Repo kiittelee.

Repo toteaa olevansa Kalevan ja Kotimaan uutisoinnin perusteella eri mieltä piispa Keskitalon kanssa siinä, että asia pitäisi käsitellä tuomiokapitulissa ja siellä tulla jonkinlaiseen päätökseen.

– Se (tuomiokapituli) voi tehdä sellaisenkin päätöksen, että asia siirretään piispain käsittelyyn. Mä en ole siitä ihan varma, onko sekään tarpeen, että tuomiokapituli siitä tekee sitten päätöstä.

Arkkipiispa ja varoitukset..

Repo jatkoi teemasta vielä Kyselytunnin jälkeen Piispainkokouksessa, joka totesi kollegiaalisesti näin: ”..tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkineet avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Esille tulleita vihkimisiä käsitellään tapauskohtaisesti. On syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä.

Piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin.

Päivänä, jolloin Paavi Franciscus ehdottaa, että samaa sukupuolta oleville säädettäisiin oikeus rekisteröidä parisuhteensa siviililiittona, mutta ei kirkollisena avioliittona, Suomen ykköspappi eli arkkipiispa Tapio Luoma on pohtimassa jo sateenkaariparien vihkimiseen liittyviä seuraamuksia perinteisen ja ei-perinteisen maltillisessa välimaastossa.

– Varoitusten varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaistavana on kirkkoa syvästi jakava erimielisyys. Siksi piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin.

Eli ”hold your horses”. Ei sateenkaariparien vihkimiselle ja jos näin kävisi, varoitusta tai vakavaa moitetta ei tulisi. Kuulitko Sadinmaa?

Repo oli mukana A-studion eropiikin aiheuttaneessa Homoillassa – onko aatokset muuttuneet?

Ajankohtaisen kakkosen Homoillasta tuli hiljattain kuluneeksi kymmenen vuotta. Homoilta jäi monella mieleen kansanedustaja Päivi Räsäsen puheenvuoroista, jossa hän edusti sekä kirkon virallista avioliittokantaa, mutta tyylilleen uskollisesti sanoi asiat pohjalaisen suoraan, mikä tuntui olevan jopa monelle perinteisen linjan kirkon viralliselle äänelle liikaa. Illasta nimittäin aiheutui melkoinen eropiikki – noin 40 000 jäsentä erosi, joista suuri osa kertoi syyksi Yleisradion Homoillan.

Kuvakaappaus Ylen homoillasta lokakuulta 2010.

Eroaallossa suurta roolia näytti sosiaalinen media ja media ylipäätään, joka toimi Eroakirkosta.fi-sivuston kirkon eroamistiedotteen äänitorvena. Uutisoinnissa toistui sama ilmiö kuin ilmaston lämpenemisessä, jossa ihmisen toiminnan seurauksena ilmaan pääsee hiiltä, jonka seuraksena ilma lämpenee, joka lisää kuivumista, joka lisää metsäpaloja, joka lisää hiilen vapautumista ilmakehään, joka lisää ilman lämpenemistä.. Ihmiset alkoivat pohtia rottalauman keskellä vajoavan kirkkolaivan uumenissa, mikä se pointti onkaan kirkkoon kuulumisessa: seuratako muita rottia, Päivi Räsästä, Kari Mäkista vaiko sitä nasaretilaista?  

Ajankohtaisen kakkosen studio oli kuin toisinto parin tuhannen vuoden takaa. Se nasaretilainen muuten oli aika vaitonainen keskellä aikalaistensa sanallista kivistystä ja varsinaista ruoskintaa. Matti Revonkin väitettiin olleen suoraan puhuneen Räsäsen lähettyvillä vaitonainen kuin nasaretilainen konsanaan. Miten Repo muistelee tuota iltaa ja onko hänen oma ajattelunsa muuttunut oleellisesti joiltakin osin?

– No en sanoisi, että oleellisesti kyllä. Mulle oli yllätys se, että miten jyrkkien vastakkainasettelujen kautta tätä pitää lähestyä. Sen takia mä olin aika vaitonainen siinä tilanteessa, koska mua vaivas se tilanne, että ei voi yhtäältä sanoa kumpaakaan miellyttävällä tavalla. Ja samalla oot kirkon edustajana siinä kirkon näkemyksellä ja niillä dokumenteilla mitä meillä on voimassa mukana. Ja samalla ymmärrät, että jokainen lähimmäinen pitää sulkea sisäpuolelle. Se kirkon kanta ei oo muuttunut, että voi olla, että meillä on puhumisen tapa on muuttunut seurakunnissa ja yhteiskuunnassa. Asenteiden taso on muuttunut enemmän sisään sulkevaksi ja monimuotoisuutta sisään sulkevaksi.

Korona, kirkon jäsenluvut ja vaalit

Korona on muuttanut monien seurakuntien toimintakulttuuria viime keväästä alkaen.  Piispa Matti Repo kiittelee Tampereen hiippakunnassa tapahtunutta digiloikkaa ja mukautumista korona-aikaan. Hän osallistui, katseli ja jakoi kokemuksiaan Kyselytunnilla. Tästä ja muista teemoista voit kuunnella alla olevasta linkistä.

Kuuntele koko Piispan kyselytunti

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)