Piispat: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta

 

Keväällä 2018 pidetyssä kirkolliskokouksessa käytiin kiivasta keskustelua samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä. Kuva Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Kysymys samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä on herättänyt kiivasta keskustelua niin kirkon sisä- kuin ulkopuolellakin. 18.09.2020 Korkein hallinto-oikeus (KHO) otti kantaa asiaan.

Samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen on ollut jo vuosien ajan vaikea kysymys. Kysymys, joka on saanut aikaan välillä hyvinkin tunnepitoista ja voimakasta keskustelua. Keskustelua ollaan käyty niin kirkon päättävissä elimissä, oikeusistuimissa kuin muissakin kirkon ulkopuolisissa tahoissa. Kannat ovat selvästi jakautuneet kahtia.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 18.09.2020 ratkaisunsa kysymyksessä, joka koski samaa sukupuolta olevan parin kirkollista vihkimistä. KHO:n ratkaisun mukaan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle papille.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat toteavat, että KHO:n ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta pitkään jatkuneessa kirkon vihkikäytäntöjä koskeneessa keskustelussa.

”KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana”, piispat toteavat.

Piispainkokous käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 21.10.2020.

Lisätiedot:
Juha Meriläinen, arkkipiispan teologinen erityisavustaja, p. 040 1424 913, juha.merilainen@evl.fi

Lähde: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tiedotearkisto
https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/34603/Piispat-+Korkeimman+hallinto-oikeuden+ratkaisu+selkeyttaa+oikeudellista+tilannetta