Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Piispat jatkavat avioliittokysymyksen käsittelyä huomisessa kokouksessaan

 

Piispainkokouksessa käsitellään maaliskuun ylimääräisessä piispainkokouksessa valmisteltu esitysluonnos kirkkojärjestyksen muuttamisesta. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon huhtikuun piispainkokous järjestetään Helsingissä keskiviikkona 10.4.2024.

Piispainkokouksessa käsitellään maaliskuun ylimääräisessä piispainkokouksessa valmisteltu esitysluonnos kirkkojärjestyksen muuttamisesta. Esitysluonnoksessa esitetään kirkkojärjestyksen muutosta, joka mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen niin, että kirkossa olisi kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä. Luonnoksesta on saatu laintarkastustoimikunnan lausunto. Päätösehdotus on, että käsittelyn jälkeen piispainkokous tekee kirkolliskokoukselle esityksen kirkkojärjestyksen muuttamisesta siten, että se mahdollistaisi myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen tai avioliiton siunaamisen. 

Piispainkokouksen käsittelyyn tuodaan esitys Kirkollisten toimitusten kirjan uudistamisesta sekä suunnitelma kirkollisten kirjojen uudistamisesta vaiheittain. Kokouksessa käsitellään lisäksi rukouselämän vahvistamista kirkossa. Piispainkokoukselta pyydetään myös palautetta Rippisalaisuus ja vaitiolovelvollisuus kirkossa -asiakirjaluonnoksesta.  

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Piispainkokouksessa käydään lähetekeskustelu toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia. 

Piispainkokouksen asialistalla on edustajien valinta USKOT-foorumi ry:n vuosikokoukseen sekä Ekumeenisten asiain toimikunnan ja neuvottelukuntien asettaminen vuosille 2024–2028. Lisäksi käsitellään avustuksen myöntäminen Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komissiolle kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta. Piispainkokouksen tiedoksi tuodaan mm. Kirkon teologikoulutustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2023.