Piispakunta vastustaa eutanasian laillistamista

 

Piispat laskeutuvat Turun tuomiokirkon portaita kirkolliskokouksen avajaismessun jälkeen 9.5.2016. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat antaneet yhteisen kannanoton, jossa he peräänkuuluttavat hyvän saattohoidon takaamista jokaiselle tarvitsevalle.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat eivät kannata eutanasian laillistamista. Piispat kehottavat yhteisessä kannanotossaan sen sijaan arvioimaan, millaisin keinoin laadukas saattohoito saataisiin koko Suomessa jokaisen tarvitsevan saataville, ja ryhtymään toimiin asian kuntoon saattamiseksi.

”Saattohoidossa lievitetään fyysistä ja psyykkistä kipua ja paneudutaan samalla psykologisiin, sosiaalisiin sekä hengellisiin ja elämänkatsomuksellisiin asioihin. Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan”, kannanotossa todetaan.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Piispojen mukaan eutanasialain hyväksymisen sijaan nyt on arvioitava, riittääkö nykyinen lainsäädäntö turvaamaan hyvän saattohoidon kaikille vai onko syytä harkita lainsäädännön kehittämistä tältä osin. Piispat viittaavat kannanotossaan Suomen sairaanhoitajaliiton kyselyyn, jonka mukaan yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, että saattohoitoa ei ole kehitetty Suomessa riittävästi. Nykyisessä kuolevien saattohoidossa on kyselyn mukaan vakavia puutteita. Kannanotossa muistutetaan, ettei tilannetta tule ratkaista laillistamalla kärsivän suramaaminen.

Ehdotettuun eutanasialakiin sisältyy piispojen mukaan monia vakavia huolenaiheita: Kuka määrittelee ja millä keinoin sen rajan, jonka jälkeen ihmisen elämän lopettaminen on laillista? Antaisiko laki viestin, että kaikkien niiden ihmisten elämä ei ole arvokasta, joiden kohdalla laillisen eutanasian kriteerit täyttyvät?

Piispakunta muistuttaa kannanotossaan, että lääkäriliitot kaikkialla vastustavat eutanasian laillistamista. ”Eutanasialain hyväksyneissä maissa lakia on pian alettu soveltaa sen alkuperäistä tarkoitusta ja kriteereitä laajemmin. Eutanasiasta on tullut nopeasti yleisempää kuin lakia valmisteltaessa on arvioitu. Kriteeristöä on laajennettu käsittämään erityyppisiä potilastapauksia kuin mihin lakia perusteltaessa on vedottu. Eutanasia on lisääntynyt yli 80-vuotiaiden keskuudessa, ja se myönnetään yhä useammin mielenterveysongelmista kärsiville. Suuressa osassa tapauksia eutanasiatoiveen taustalla on tulevan kärsimyksen pelko.”

 

 

 

 

Aiheet