Piispainkokous pyytää SLEYltä selvitystä ja korjaustoimia Kenian pappisvihkimyksestä

 

SLEYn Luther-kirkko sijaitsee samassa korttelissa Helsingissä kuin Sleyn toimitilat. Kuva: Olli Häkämies

Piispainkokous pyytää lähetyksen perussopimukseen vedoten Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä (SLEY) antamaan selvityksen Kenian evankelis-luterilaisessa kirkossa tapahtuneesta pappisvihkimyksestä.

SLEY on hakenut pappisvihkimyksen työntekijälleen yhteistyökirkosta, jonka virkakäsitys – käsitys siitä, kuka voi saada pappisvihkimyksen – poikkeaa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, jossa myös naisia vihitään papeiksi. Näin on syntynyt tilanne, jossa Kenian kirkon piispan kaitsennassa oleva henkilö toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestön työntekijänä Suomessa.

Yhdistystä pyydetään myös korjaamaan kirkon päätösten ja lähetystyön perussopimuksen vastainen toimintansa neljän kuukauden kuluessa ja informoimaan piispainkokousta tehdyistä toimenpiteistä lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Oikeus Sanaan_SEKLkesäkeräys1kk_vuosisop

Luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Martin Junge esitti keväällä kyseisestä pappisvihkimyksestä huolensa arkkipiispa Kari Mäkiselle, sillä SLEYn toiminta voi lisätä jännitteitä Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkojen kesken. SLEYltä tähän mennessä saatu selvitys ei ole tarjonnut riittävää pohjaa vastata Luterilaiselle maailmanliitolle. Lähetyksen perussopimuksen mukaan piispainkokous on se toimielin, joka arvioi sopijajärjestöjen toimintaa

 

Aiheet