Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispainkokous kannustaa seurakuntia kehittämään yhteisöllistä jumalanpalveluselämää

 

Kuva: Sanna Krook/kirkon kuvapankki

Jyväskylässä kokoontunut piispainkokous laati suositukset seurakunnan ja sen alueella toimivien jumalanpalvelusyhteisöjen yhteistyölle. Piispainkokouksen mukaan muut hengelliset yhteisöt voivat rikastuttaa seurakunnan hengellistä elämää.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien jumalanpalveluselämän rinnalle on muodostunut muita jumalanpalvelusyhteisöjä, jotka piispainkokouksen työryhmän tekemän selvityksen mukaan ovat tehneet kirkkomme jumalanpalveluselämästä entistä monimuotoisempaa. Sen pohjalta piispainkokous päätti antaa suositukset seurakuntien yhteistyöstä sen alueella toimivien jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa.

Seurakuntia kannustetaan kehittämään jumalanpalveluselämää yhteisölliseksi, osallistavaksi, kieleltään eläväksi ja vieraanvaraiseksi. Herätysliikkeet, järjestöt ja muut jumalanpalvelusyhteisöt voivat myötävaikuttaa seurakunnan hengellisen elämän rikastumiseen.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Suosituksen mukaan seurakunnan ja jumalanpalvelusyhteisön tulee laatia kirjallinen sopimus jumalanpalveluselämän toteuttamisesta. Olennaista on, että ketään ei syrjitä sukupuolen, vakaumuksen tai virkanäkemyksen vuoksi.

Kirkkoherran johdolla tulee pyrkiä siihen, että jumalanpalvelusyhteisöt jäsentyvät osaksi seurakuntien hengellistä elämää. Seurakunnan jumalanpalveluselämästä vastuullisena kirkkoherran tulee myös olla tietoinen, ketkä toimittavat jumalanpalveluksia seurakunnan alueella toimivissa jumalanpalvelusyhteisöissä.

Kirkon viestintä