Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispainkokoukselta vihreää valoa yhteistyösopimukselle Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa

 

Näkymä Tonavalta Budapestista. Kuva: Pixabay

Suomen evankelis-luterilainen kirkko valmistelee yhteistyösopimusta Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Piispainkokous keskusteli yhteistyöasiakirjan sisällöstä kokouksessaan Järvenpäässä 31.1.2023.

Asia lähettiin Kirkon ulkoasiainosastolle jatkovalmisteluun. Sopimuksen solmimisesta päättää myöhemmin kirkolliskokous piispainkokouksen esityksen pohjalta.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on laajaa yhteistyötä Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Ystävyysseurakuntasuhteita on noin 50 seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä, ja Mikkelin hiippakunnalla on ystävyyshiippakuntasuhde Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan kanssa. Kirkkojen johtajat ja eri alojen asiantuntijat ovat järjestäneet yhteisiä tapaamisia, ja kirkkojen välisellä stipendiaattivaihdolla on pitkät perinteet aina 1920-luvun lopulta lähtien.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on solminut kirkkojen välisen yhteistyösopimuksen Saksan evankelisen kirkon (1977), Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon (2000, päivitetty 2014), Namibian evankelis-luterilaisen kirkon (2001), Itävallan evankelisen kirkon (2005), Kiinan kristillisen neuvoston ja Ruotsin kirkon kanssa (2006), eteläisen Afrikan luterilaisen kirkon kanssa (2013) sekä Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa (2017). Useiden sopimusten solmimisen taustalla on ollut kirkon tai kirkon järjestöjen vakiintunut yhteistyö ulkomaisen kirkon kanssa. Sopimusten tavoitteena on koordinoida yhteistyötä kumppanikirkkojen kanssa.

Unkarin evankelis-luterilainen kirkko on vähemmistökirkko, johon kuuluu vain noin kaksi prosenttia Unkarin väestöstä. Roomalais-katolinen kirkko on Unkarin suurin uskontokunta ja siihen kuuluu noin 39 prosenttia väestöstä, toiseksi suurin uskontokunta on reformoitu kirkko, johon kuuluu 12 prosenttia unkarilaisista.

Kirkon viestintä