Elämäntaito: Lentokonemekaanikon hämmästyttävä ura: Mediatalon toimitusjohtaja Olavi Kumpulainen on nyt myös lähetyslentäjien puheenjohtaja

Piispainkokoukselta selonteko rippisalaisuudesta ja rukouksesta parisuhteen rekisteröineille

 

Piispainkokous julkaisi tänään pastoraalisen ohjeen vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan sekä hyväksyi selonteon rippisalaisuuden ja lastensuojelun yhteensovittamisesta.

Ohjeessa selvennetään, ettei kyseessä ole avioliiton vihkimiseen rinnastuva kirkollinen toimitus.

Rukousohjeen mukaan pappi tai muu kirkon työntekijä rukoilee vapaasti tai käyttää harkintansa mukaan kirkon rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa.

Rukous perustuu yhteiseen sopimiseen ja kirkon työntekijän vapaaseen harkintaan eikä synnytä uusia virkavelvollisuuksia kirkon työntekijälle tai seurakunnalle. Piispainkokous piti vapaaehtoisuutta tärkeänä kirkon ykseyden kannalta.

SEKL neliöb. 5.-11.6. MJa

Koska kyseessä ei ole avioliiton vihkimiseen rinnastuva kirkollinen toimitus, rukouksessa ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia.

Rukous voidaan toteuttaa yksityisesti tai yhteisöllisesti siten kuin asianomaiset yhdessä sopivat. Kirkon käytöstä päätetään paikallisesti seurakunnassa kirkkojärjestyksen mukaan.

Lapsen etu on ensisijainen – rippisalaisuus säilyy

Selonteossa piispainkokous täsmensi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttötapauksiin liittyviä ripissä tai sielunhoidossa esiin tulevia käytännön ohjeita lastensuojelun tarpeiden mukaisesti.

Selonteossa korostetaan, etteivät ilmoitus- ja vaitiolovelvollisuus ole ristiriidassa. Rippisalaisuuden säilyttäminen ja lastensuojelun edistäminen voivat toteutua yhtä aikaa.

Papilla ja lehtorilla on velvollisuus ryhtyä toimiin hankkeilla olevien rikosten estämiseksi ja mahdollisten uhrien suojelemiseksi, jos hän saa tietää asiasta rippikeskustelussa tai sielunhoitotilanteessa.

Jos pappi kuulee ripissä lapsen hyväksikäytöstä uhrilta, papin on kaikin tavoin autettava uhria ja varmistuttava, että tämä on turvassa hyväksikäytöltä. Uhrin suojelemiseksi pappi voi ilmoittaa rippisalaisuuden estämättä sekä rikoksen että tekijän viranomaiselle, kunhan papille uskoutunut ei tule ilmi.

– Ripin ja sielunhoidon ehdoton luottamuksellisuus avaa auttamismahdollisuuksia ja keinoja puuttua tilanteeseen, toteaa arkkipiispa Kari Mäkinen.

 
Artikkelibanneri perussanoma