Piispa vetosi uhanalaisen uskonnonopetuksen puolesta

 

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen oli yksi uskonnonopetusadressin allekirjoittajista

Jos opetusministeriön suunnitelmat toteutuvat, uskonnonopetuksen rooli kouluissa vähenee entisestään.

Uskontojen edustajat luovuttivat tänään eduskunnassa ministeri Henna Virkkuselle adressit ja vetoomukset peruskoulun nykyisen uskonnonopetuksen säilyttämisen puolesta.

Piispa Seppo Häkkinen vetosi sen puolesta, että peruskoulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon nykyinen tuntimäärä säilytettäisiin.

Vetoomuksessa ovat mukana luterilaiset, ortodoksit, katolilaiset ja helluntailaiset sekä juutalaiset ja muslimit. Adresseissa ja vetoomuksissa on yhteensä noin 25 000 nimeä.

”Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen nousevat oman kulttuuritaustan, uskonnon ja historian tuntemisesta. Kodin ja koulun kasvatuksellinen jatkumo on siinä tärkeä. Oman uskonnon opetus tukee oppilaan identiteetin kehitystä ja luo perustaa vuoropuheluun moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Perheen ja muun lähiyhteisön tuki on yksilön kehityksessä tärkeää”, piispa Häkkinen korosti.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Häkkinen katsoo, että etiikka on luonteva osa oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta, ja sen osuutta on syytä lisätä. Koulun eettisen kasvatuksen tulee olla osana kaikkea koulutyötä.
Oman uskonnon opetuksen tavoitteena on, että oppilas tuntee oman uskonnollisen taustansa ja osaa kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.
Peruskoulujärjestelmän aikana uskonnonopetuksen tuntimäärät ovat vähentyneet. Tällä hetkellä uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärä on yksitoista vuosiviikkotuntia koko perusopetuksen aikana.

Adressien ja vetoomusten allekirjoittajat eivät hyväksy opetus- ja kulttuuriministeriön tuntijakotyöryhmän ehdotusta uskonnon opetuksen uudesta järjestelystä, koska sen katsotaan heikentävän merkittävästi oman uskonnon opetuksen asemaa. Ehdotuksen mukaan oman uskonnon opetus vähenisi peruskoulun aikana kolme vuosiviikkotuntia eli nykyisestä yhdestätoista vuosiviikkotunnista kahdeksaan vuosiviikkotuntiin. Tilalle esitettiin kahta vuosiviikkotuntia kaikille yhteistä etiikkaa. Yksi vuosiviikkotunti on 38 oppituntia.

 
Artikkelibanneri perussanoma