Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Piispa Teemu Laajasalo antoi paaville arvion Suomesta: ”Halu ymmärtää toista ihmistä on muuttunut haluksi ymmärtää toinen ihminen väärin”

 
Helsingin piispa Teemu Laajasalo.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Piispa Teemu Laajasalo viesti Vatikaanin-vierailullaan paaville samaa kuin presidentti uudenvuodenpuheessaan suomalaisille. – Vaikka Suomea on kehuttu maailman onnellisimmaksi maaksi, kovat sanat ja keskinäinen ymmärtämättömyys lisääntyvät.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo tapasi tänään perjantaina paavi Franciscuksen Vatikaanissa. Piispa Laajasalo piti paavin yksityisvastaanotolla puheen, jossa hän viittasi paavin jouluyön messun saarnaan. Joulusaarnassaan paavi antoi rakkauden ja laupeuden vaatimuksille ohjeen: Let us begin with ourselves [aloittakaamme itsestämme].

Laajasalo arvioi omassa puheessaan, ettei rakkauden ja laupeuden vaatimus tunnu toteutuvan sen paremmin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin kirkossakaan. Helsingin piispa arvioi yhteiskunnallisen ilmapiiriin Suomessa kärjistyneen, mikä on johtamassa jyrkän jakautumisen kulttuuriin.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

– Vastakkainasettelu voimistuu, kovat sanat ja keskinäinen ymmärtämättömyys lisääntyvät. Riitaisuus ja pahantahtoisuuden ylevöittäminen leimaavat aikaamme. Halu ymmärtää toista ihmistä on muuttunut haluksi ymmärtää toinen ihminen väärin. Ihmistä ei rakasteta ihmisyyden itsensä perusteella vaan samanmielisyyden perusteella. Let us begin with ourselves on tällä alkaneella vuosikymmenellä entistä tärkeämpi ja entistä osuvampi ohje sovintoon ja rauhaan, Laajasalo sanoi.

”Myös omassa maassamme on havahduttu siihen, että vastakkainasettelu lisääntyy.”

– Maailma on täynnä riitoja. Suuria sotilaallisia ja poliittisia riitoja sekä pieniä paikallisia kiistoja. Myös omassa maassamme on havahduttu siihen, että vastakkainasettelu lisääntyy, hän jatkoi.

Laajasalon mukaan hyvän tekeminen ensin toiselle auttaa hajottamisen sijasta rakentamaan.

– Vaatimukset on siis kohdennettava ensin omaan käytökseen ja sitten vasta lähimmäisen käytökseen. Mielestäni tämä ohje on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvä ja tavoiteltava, Laajasalo totesi.

Paavin ohje on piispan mukaan sovellettavissa erilaisiin ristiriitoihin ja konflikteihin.

– Ajattelen, että tämä ohje voi toimia ratkaisuna paitsi yksityisissä myös viime aikoina paljon puhutuissa yhteiskunnallisissa riitaisuuksissa.

Helsingin piispan Teemu Laajasalon johtaman valtuuskunnan vierailu Vatikaanissa on osa Pyhän Henrikin päivän juhlallisuuksia ja ekumeenista rukousviikkoa. Ekumeeninen rukousviikko alkaa huomenna ja päättyy lauantaina 25. tammikuuta. Laajasalo johtaa valtuuskuntaa, johon kuuluu luterilaisten lisäksi muun muassa asianhoitaja Isä Marco Pasinato katolisesta kirkosta ja metropoliitta Elia ortodoksisesta kirkosta.

Piispa Teemu Laajasalon puhe Paavi Franciscukselle kokonaisuudessaan:

Pyhä isä, Teidän pyhyytenne,

Haluan koko ekumeenisen valtuuskuntamme puolesta kiittää teitä siitä, että saamme Pyhän Henrikin muistopäivän yhteydessä tavata teidät. Se, että voimme yhdessä muistaa maamme ensimmäistä piispaa ja evankeliumin julistajaa, on erityinen merkki yhteydestä.   Iloitsen siitä yhteisestä pitkäjänteisestä teologisesta työskentelystä, joka on raivannut ja raivaa tietä kohti syvempää ja näkyvää ykseyttä.

Pyhä isä, joulusaarnassanne puhuitte Kristuksesta, joka syntyi lahjaksi aivan jokaiselle ihmiselle. Jumala lähestyi ensin meitä, eikä odottanut meidän lähestymistämme. Jumalan rakkaus ei ole riippuvaista meidän oikeista ajatuksistamme, teoistamme tai tekemättä jättämisistämme. Kristus syntyy lahjaksi ihmisille ensin.

Pyhä isä, te sanoitte tämän kauniisti, mutta samalla annoitte meille kaikille ihmisille yksinkertaisen ohjeen.

”He did not wait until we were good before he loved us, but gave himself freely to us. May we not wait for our neighbours to be good before we do good to them, for the Church to be perfect before we love her, for others to respect us before we serve them. Let us begin with ourselves.”

Maailma on täynnä riitoja. Suuria sotilaallisia ja poliittisia riitoja sekä pieniä paikallisia kiistoja. Myös omassa maassamme on havahduttu siihen, että vastakkainasettelu lisääntyy. Vaikka Suomea on kehuttu maailman onnellisimmaksi maaksi, yhteiskunnassamme ja kirkoissamme kovat sanat ja keskinäinen ymmärtämättömyys lisääntyy. Tästä kehityksestä on kantanut huolta myös maamme presidentti.

Kärsimme siitä, että halu ymmärtää toista ihmistä on muuttunut haluksi ymmärtää toinen ihminen väärin. Ihmistä ei rakasteta ihmisyyden itsensä perusteella vaan samanmielisyyden perusteella.

Pyhä isä, uskon, että teidän ohjeenne Let us begin with ourselves on tällä alkaneella vuosikymmenellä entistä tärkeämpi ja entistä osuvampi.  

Kristus kutsuu meitä seuraamaan hänen lahjoittavan rakkauden esimerkkiään ja aloittamaan itsestämme. Aloittamaan itsestämme, koska tässä maailmassa on liikaa niitä, joiden ääntä kukaan ei kuuntele. On liikaa niitä, joiden kohdalla kukaan ei pysähdy. On liikaa niitä, joita kukaan ei edes yritä ymmärtää.

Let us begin with ourselves. Luokaamme Kristuksen rakkauden kautta tilaa niille, joilla sitä ei ole. Antakaamme Kristuksen rakkauden kautta sanoja niille, jotka ovat mykkiä. Taistelkaamme Kristuksen rakkauden kautta niiden puolesta, jotka ovat jo kaikki taistelunsa hävinneet.

Ekumeeninen työ on vastaus Jeesuksen rukoukseen sen puolesta, että hänen seuraajansa olisivat yhtä. Mutta se on myös mitä suurimmassa määrin toivoa herättävää työtä, joka antaa esimerkin maailmalle siitä, miten vuosisatojen takaiset riidat ja pahat puheet voivat muuttua keskinäiseksi ymmärtämiseksi ja sovinnon hengeksi. Teidän edeltäjänne Pyhä Johannes XXIII muistuttaa meitä vielä tänäänkin: ”The things that unite us are greater than those that divide us.”

Pyhä isä, tuomme teille lahjan. Se on Suomen suurimman ja vanhimman lähetysjärjestön Suomen Lähetysseuran kautta tehty lahjoitus rauhan- ja sovinnon työhön Kolumbiaan.  

Näillä sanoilla tervehdin teitä, Pyhä isä ja toivotan koko valtuuskuntamme puolesta teille rakastavan Jumalan siunausta. Me rukoilemme teidän puolestanne. Rukoilkaa Tekin meidän puolestamme.

 

Aiheet

,