Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispa Seppo Häkkiselle Pro Carelia -ansiomerkki

 
harmaahiuksinen-mies-jolla-liila-piispanpaita-päällään-istuu-kirjoituspöydän ääressä ja hymyilee

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen avasi piispainkokouksen Mikkelissä. Puheessaan hän totesi sodan ja rauhan kysymysten tulleen ajankohtaisiksi. ”Meitä haastetaan vakavien aiheiden äärellä ja meiltä odotetaan kristillisestä uskosta nousevia vastauksia.”

Karjalan Liitto on myöntänyt liiton korkeimman tunnustuksen, Pro Carelia -ansiomerkin Mikkelin hiippakunnan piispalle Seppo Häkkiselle.

Seppo Häkkinen on ansiokkaasti ja merkittävällä tavalla tuonut esille karjalaisuutta ja Karjalan historiaa omassa tehtävässään. Nykyinen Mikkelin hiippakunta on perustettu 1897 Savonlinnaan, mistä se siirrettiin Viipuriin 1925 ja evakuoitiin myöhemmin Mikkeliin. Viipurin hiippakuntia on historiassa kaksi, niistä toinen, vuodesta 1554 toiminut siirtyi 1923 Tampereelle. Piispa Seppo Häkkinen on vaalinut vanhan Viipurin hiippakunnan seurakuntien perinteitä työssään tuomiokapitulissa, ansiomerkin myöntämisen perusteluissa todetaan.

Piispa Seppo Häkkinen on Karjalan Liiton hengellisen toimikunnan puheenjohtajana menestyksellisesti kehittänyt Liiton hengellistä toimintaa ekumeenisessa hengessä, osallistunut vuosittaisiin hengellisiin tapahtumiin sekä ideoinut Karjalan hengelliseen elämään liittyviä seminaareja.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli pyysi syyskuussa 1949 siirtoseurakuntia laatimaan kahdeksan sivun mittaisen kertomuksen siirtoseurakuntien kohtaloista ja sotatapahtumista 1939–1949. Tuomiokapitulin arkistossa olleesta aineistosta on julkaistu teos Selostuksia eräiden siirtoseurakuntien kohtaloista ja sotatapahtumista 1939–1949.  Seppo Häkkinen on edesauttanut kirjan julkaisemista, ja hän on kirjoittanut siirtoseurakuntien kertomuksiin johdattelevan artikkelin.

Pro Carelia -merkki on Karjalan Liiton korkein ansiomerkkiPro Carelia -ansiomerkki on luovutettu vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on tehnyt merkittävällä tavalla karjalaisuutta tunnetuksi oman työnsä tai luottamustehtäviensä kautta. Pro Carelia -kunnianosoituksia on luovutettu rajallisesti. Ensimmäisen Pro Carelia -merkin saaja oli tasavallan presidentti Martti Ahtisaari vuonna 2000.

*

Karjalan Liitto on elinvoimainen valtakunnallinen karjalaisuuden foorumi, jonka toiminta painottuu karjalaisen kulttuurin ja perinteen uudistamiseen ja karjalaisen identiteetin ja historiatietoisuuden vahvistamiseen.  Liitto jäsenyhteisöineen tekee yhteistyötä myös Karjalan tasavallan ja Leningradin oblastin eri toimijoiden kanssa.

Karjalan Liittoon kuuluu noin 340 jäsenyhteisöä, joissa on yli 20 000 karjalaisuudesta kiinnostunutta henkilöjäsentä kautta maan ja myös ulkomailla.

*

Tekstiin lisätty tarkennus Viipurin hiippakuntaan liittyen 27.11. klo 9.40.