Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispa Luoma: Jäsenten monimuotoisuus tekee kirkollisesta johtamisesta erityislaatuista

 

Kirkolliskokouksen avajaismessu 9.5.2016 Turun tuomiokirkossa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu kevätistuntoonsa 2.–5.5.2017 Turussa. Kokouksen avajaismessussa tiistaina Maarian kirkossa saarnasi Espoon piispa Tapio Luoma.

Piispa Luoman saarnan pohjana oli Johanneksen evankeliumin kohta (Joh. 21:15–19), joka on hänen mukaansa usein liitetty kysymykseen siitä, mitä tarkoittaa johtajuus ja päätöksenteko kirkossa.

”Mikä tekee kirkollisesta johtamisesta ja päätöksenteosta erityislaatuista?” Luoma kysyi. Yksi näistä piirteistä on Luoman mukaan kirkon jäsenten monimuotoisuus.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

”On uskossaan ja elämässään horjuvia ja vasta-alkaneita, on kovia kokeneita, on varovasti kirkon yhteyteen etsiytyviä. Heitä kaikkia on ruokittava hellästi ja varovasti sellaisella ravinnolla, joka juuri heille sopii.”

”Vastaavasti Jeesuksen laumassa on uskossaan pitkään vaeltaneita ja kirkon asioihin syvästi perehtyneitä, sitoutuneita ja sitkeitä jäseniä. Heitäkin on hoidettava. Heitäkin pitää ruokkia ja hekin tarvitsevat kaitsentaa, siis suunnan näyttämistä ja ohjaamista”, Luoma totesi.

Asioita pohdittava koko kirkon näkökulmista

Piispa Luoma totesi alkavan kirkolliskokoustyöskentelyn olevan jälleen vaativaa. Keskusteluun tulevat asiat ovat isoja ja kauaskantoisia. Hän kehotti edustajia pohtimaan käsiteltäviä asioita koko kirkon kannalta kapean näkökulman sijaan.

”Jokaisen aloitteen taustalla on halu rakentaa kirkkoamme. Olipa puheena kysymys kirkkomme tulevaisuuden rakenteesta tai samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä, meidän haasteenamme on pohtia kutakin asiaa koko kirkkomme kannalta, ei vain jonkin sen sisällä vaikuttavan ryhmän näkökulmasta.”

”Rakkaus Jeesukseen on sitä, että kannamme vastuuta ja huolehdimme hänen laumastaan”, Luoma muistutti.