Piispa Kaarlo Kalliala: Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen vastoin kirkolliskokouksen päätöstä olisi uhmakasta

 

– Kirkossa ei uuden avioliittolain myötä vielä mikään muutu. Jos haluamme jotain muuttaa, kirkolliskokoustaso on se, mihin päätyy, toteaa Turun piispa Kaarlo Kalliala. Piispan mukaan pappien vihkisooloilu ”olisi uhmakasta”.

– En oikein usko, että on olemassa ihmisiä, joiden mielestä säännöt on tehty rikottaviksi. Johonkin niillä tähdätään, kommentoi Kaarlo Kalliala optimistisena kirkkokuriin luottaen Radio Dein kysyessä mitä seuraamuksia kirkon virallisesta linjasta poikkeaville papeille tulisi, jos he alkavat vihkiä kirkollisesti samaa sukupuolta olevia pareja.

Kysymys tulee ajankohtaiseksi, kun uusi avioliittolaki astuu voimaan maaliskuun alussa. Julkisuuteen on jo nyt astunut esiin evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa olevia pappeja, jotka ovat ilmoittaneet vihkivänsä sateenkaaripareja maaliskuusta lähtien. Kirkon nykyisen linjan mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Perheniemi Neliöb. vko 3-4. MJa

Radio Dein tänään julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan kirkon linja ei tule muuttumaan ainakaan nykyisen kirkolliskokouksen nelivuotiskauden aikana. Kyselytutkimuksen tuloksista selviää, että enemmistö kirkolliskokousedustajista vastustaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kirkossa. Linjan muuttaminen vaatisi, että kolmeneljäsosaa kirkolliskokousedustajista puoltaisi sateenkariparien vihkioikeuksia.

Kallialan mukaan on lähdettävä siitä, että papit suostuvat toimimaan kirkon ylimmän päätöksentekoelimen eli kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu, mahdollisista kurinpitotoimista päättävät hiippakuntien tuomiokapitulit. Kapitulien työskentelyä johtaa piispa. Radio Dei kysyi piispa Kallialalta, onko ennakoitavissa, että kirkolliskokouksen linjan vastaisesti toimiva pappi erotettaisiin, mikäli hän ei ”astu ruotuun” varoituksista huolimatta.

– En mielelläni ottaisi kantaa [rangaistus]skaalaan, mutta joka tapauksessa kyllä se aikamoisen uhmakasta olisi. Mutta jos [papin erottamiseen] päädyttäisiin, siihen pitäisi tulla aika paljon taakkaa eteen. Kaikessa lähdetään aina liikkeelle siitä, etteivät ihmiset toimi määräysten ja säädösten vastaiseksi.

– Toinen juttu on, että jos toimivat, niin lähdetään ensin liikkeelle siitä päästä, että saadaan heidät toimimaan niiden mukaan eikä mietitä, minkälaisia rangaistuksia olisi ja mikä kaikkein kovin mahdollinen rangaistus olisi, muotoili Kalliala.

Lue myös: Kirkolliskokousedustajien enemmistöltä ”ei” samaa sukupuolta olevien vihkimisille

Radio Dein Ajankohtaistunti käsittelee aihetta kirkolliskouksen erikoislähetyksessä torstaina 10.11. klo 9 ja klo 13.

 
Dei, Mooses, artikkeliban. (1/2) 29.6.- MJa