Ihmisiä ja ilmiöitä: Suomalainen kohtaa seurakunnan tyypillisimmin joko mediassa tai hautausmaalla

Pelastusarmeijan Joulupata-keräyksen tuotot kasvoivat yli 25 prosenttia koronavuonna 2020

 

Kuva: Jani Laukkanen/Pelastusarmeija (kuva on rajattu alkuperäisestä pystykuvasta)

Koronavuosi näkyi Pelastusarmeijassa paitsi avustettavien määrän kasvuna, myös lahjoittajien lisääntyneenä haluna auttaa kotimaan hätää kärsiviä.

Joulupata-keräykseen tuli lahjoituksia ennätykselliset 1 250 000 euroa, mikä on 25 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Pelastusarmeijan Joulupata-keräys on maamme pitkäaikaisin joulukeräys, joka järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1906. Alusta alkaen keräyksen tuotoilla on autettu kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä ja apua tarvitsevia ihmisiä. Korona-aikana avun merkitys on korostunut, kun ihmisten elämä okaikin tavoin vielä hankalampaa. Joulupadasta saatavat varat jaetaan ruokana, vaatteina ja lahjakortteina. Varoja osoitetaan myös erilaisiin tukitoimiin, kuten leireihin ja kerhotoimintaan. Osa varoista jaetaan ennen joulua, osa seuraavan vuoden aikana. Paikallisiin patoihin tehdyt lahjoitukset käytetään sen alueen ihmisten auttamiseen, jossa keräys toteutettiin. Nettilahjoituksia kohdistetaan valtakunnalliseen auttamiseen.  

Perheniemi neliöb. vkot 23-24. MJa

Rahalahjoitusten lisäksi Pelastusarmeija sai myös ruoka- ja tavaralahjoituksia. Joulupatoja oli 45 kaupungissa yhteensä 195. Jouluna 2020 kauppakeskuksissa ja liiketiloissa näkyi myös monia pieniä patoja muistuttamassa keräyksestä. Perinteisten ja pienten patojen rinnalla käytettiin muita lahjoitustapoja, kuten PIVO-mobiililahjoittamista.  

Tuloksen kasvua selittävät erityisesti lisääntyneet netti– ja yrityslahjoitukset. Myös joukkolahjoitustapa lisäsi suosiotaan. Siinä lahjoittaja perustaa Joulupadan sivuille oman nimikkopadan ja kutsuu ystäviään mukaan lahjoittamaan siihen. Paitsi yksityiset ihmiset, myös yritykset ja yhteisöt saattoivat perustaa oman nettipadan. Monille nettipadasta on muodostunut jo perinne.  

Jälleen sadat vapaaehtoiset patavahdit auttoivat katukeräyksessä, joka onnistui hyvin korona-ajasta huolimatta.