Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Pastoritkin katsovat pornoa – ja sillä on kielteisiä vaikutuksia heidän työhönsä

 

Monien mielestä pastorien, jotka jäävät kiinni pornon katselusta, pitäisi jättää työnsä. KUVA: Wikimedia Commons

Yhdysvalloissa 21 prosenttia nuorisopastoreista ja 14 prosenttia kaikista pastoreista kamppailee pornon katselun kanssa, osoittaa uusi tutkimus.

Barna-tutkimuskeskus on toteuttanut Yhdysvalloissa maanlaajuisen tutkimuksen, josta selviää amerikkalaisten käsityksiä ja kokemuksia pornoon liittyen. Lopullinen tutkimusraportti The Porn Phenomenon julkaistaan huhtikuussa, mutta merkittävimmät tulokset Barna on jo tuonut julkisuuteen.

Tutkimuksen mukaan porno on ongelma, joka koskettaa myös hengellisiä johtajia. Enemmistö yhdysvaltalaisista pastoreista (57 prosenttia) ja nuorisopastoreista (64 prosenttia) myöntää joko kamppailleensa pornon kanssa tai kamppailevansa parhaillaan. Porno on tällä hetkellä kipukohta ainakin 21 prosentille nuorisopastoreista ja 14 prosentille kaikista pastoreista. Noin 12 prosenttia nuorisopastoreista ja viisi prosenttia kaikista pastoreista tunnustaa olevansa riippuvainen pornosta.

KRS Krito 10.-23.6.

Suuri osa (87 prosenttia) pastoreista, jotka katsovat pornoa, häpeää sitä erittäin paljon. Yli puolet myös pelkäävät jatkuvasti jäävänsä katselusta kiinni. Suuri enemmistö pornoa katsovista hengellisistä johtajista kokee sen vaikuttaneen hyvin kielteisesti työhönsä. Nuorisopastoreilla kokemus on vielä vahvempi kuin muilla pastoreilla, mutta tutkimuksessa ei selvinnyt syytä siihen.

Pitääkö pornoa katsovan pastorin jättää työnsä?

Hengellisien johtajien ja seurakuntalaisten välillä on merkittävä mielipide-ero siinä, millaisia seurauksia pornon katselulla pitäisi olla pastoreille. Tutkimuksen perusteella vain kahdeksan prosenttia pastoreista ajattelee, että pornon kanssa kamppailevan pastorin pitäisi erota tehtävästään. Useimmat heistä ovat sitä mieltä, että asiasta pitäisi olla tilivelvollinen jollekin tai käsitellä sitä sielunhoidossa. Sitä vastoin 41 prosenttia aikuisista kristityistä ajattelee, että pastoreiden pitäisi saada potkut tai anoa itse eroa, jos pornon katselu paljastuu. Nuoremmat uskovat suhtautuvat asiaan armollisemmin kuin vanhemmat.

Tutkimuksesta käy ilmi, että useimmat seurakunta-aktiiveista, johtajat mukaan lukien, uskovat pornon olevan suurempi ongelma seurakunnissa kuin kaksi vuosikymmentä sitten. Seurakunnissa ei kuitenkaan ole toimintamalleja ongelman ratkaisemiseksi. Yli puolet nuorisopastoreista kertoo, että vähintään yksi teini-ikäinen on tullut pyytämään apua pornon vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Vaikka apua tarvitsevat ovat useammin poikia, myös tytöiltä on tullut avunpyyntöjä. Tyttöjen ja poikien ohessa merkittävä apua kaipaavien joukko on naimisissa olevat miehet.

Porno ei aiheuta syyllisyyttä amerikkalaisissa

Barnan tutkimuksen mukaan suurin osa amerikkalaisista uskoo, että pornolla on kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan. Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa neutraalimmaksi tai jopa päinvastaisiksi nuorempien sukupolvien keskuudessa. Vain pieni vähemmistö aikuisista, jotka katsovat pornoa, tuntee syyllisyyttä siitä. Teini-ikäiset kokevat syyllisyyden tunteita herkemmin, mutta heistäkin vain vähäinen osa. Uskoaan harjoittavat kristityt tuntevat syyllisyyttä yleisemmin kuin muut.

Teinit ja nuoret aikuiset puhuvat pornosta pääosin “rohkaisevaan” ja “hyväksyvään” sävyyn. Vain joka kahdeskymmenes nuori aikuinen ja joka kymmenes teini-ikäinen kertoo ystäviensä pitävän pornoa huonona asiana. Enemmistö teineistä ja nuorista aikuisista myös pitää sitä, ettei kierrätä, moraalittomampana kuin pornon katselua.

Tutkimus lisäksi valottaa, että pornon katselu on yleistynyt nuorten naisten keskuudessa. Teini-ikäiset tytöt ja nuoret naiset huomattavasti todennäköisemmin viettävät aikaa pornosivuilla kuin yli 25-vuotiaat naiset. Sama tilasto pätee myös miesten kohdalla.

Barnan tutkimukseen haastateltiin yli 3000 yhdysvaltalaista monista eri ikäluokista. Tutkimuksen tuloksia esitellään täällä.

 
artikkelibanneri Uusi Tie

Aiheet

,