Ihmisiä ja ilmiöitä: Hengellistä vankilatyötä tehdään yhä – Omat kivut ja vastoinkäymiset ovat avaimia aitoihin kohtaamisiin, Jani Alanko sanoo

Pastori Juhana Pohjolan kurinpitomenettely raukesi

 

Juhana Pohjola

Pastori Juhana Pohjolaa koskeva kurinpitomenettely raukeaa. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin mukaan Pohjolan ei ole osoitettu syyllistyneen toimintaan, joka osoittaisi hänet sopimattomaksi toimimaan pappina.

Tuomiokapituli kuitenkin katsoi keskiviikkona pitämässään kokouksessa, että Pohjolan toiminta Luther-säätiön palveluksessa voi aiheuttaa epäselvyyksiä kirkon piirissä. Kapituli aikoo kutsua hänet vielä kuultavaksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Tuomiokapituli on vuonna 1999 antanut Pohjolalle oikeuden toimia pappina Luther-säätiön palveluksessa, mutta harkitsee nyt tuon oikeuden peruuttamista. Jos oikeus peruutetaan, Pohjolan työtä Luther-säätiössä ei lasketa papinviran hoitamisen veroiseksi kokemukseksi ja hän menettää äänioikeutensa kirkollisissa vaaleissa.

Perheniemi neliöb. vkot 39-40. MJa

 

 
Dei, Viikon debatti, artikkeliban. (2/2) 14.9.- MJa