Pasi Turunen: Ihmisarvo ja elämänarvot ovat eri asia

 

Pasi Turunen

Patmos Lähetyssäätiössä työskentelevä toimittaja ja teologi Pasi Turunen on kiinnittänyt huomiota retoriikkaan, jolla nykyistä seksuaalieettistä keskustelua käydään julkisuudessa.

– Viime aikaiselle keskustelulle on ollut leimallista tunnepitoinen ja populistinen käsitteiden kaappaus. Syytökset milloin rasismista, syrjinnästä ja homofobiasta, vaatimukset tasavertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta lentävät valtoimenaan, Turunen toteaa.

Turunen huomauttaa, että populistisessa puhetavassa käytetään yleensä argumentteja ja ilmaisuja, joista ei päällisin puolin voi olla eri mieltä.

– Kukapa nyt oikeasti haluaisi olla toisten oikeuksia syrjivä rasistinen foobikko. Ei tietysti kukaan. Kaikkein vähiten kristitty, Turunen sanoo.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

– Tällaisten retoristen syytösten esittäminen asettaa vastaajan jo sellaisenaan epäedulliseen asetelmaan.

Turusen mukaan tällaisen puhetavan perimmäisenä tarkoituksena on vain julkisen keskustelutilan aggressiivinen valtaaminen kyseenalaisin keinoin.

– Mielipaha ja erimielisyys olisi opittava ilmaisemaan nimittelemättä.

Termit sekaisin

Pasi Turunen ihmettelee sitä, kuinka helposti keskustelussa sekoitetaan elämänarvot ja ihmisarvo.

– Näiden käsitteiden välillä vallitsee periaattellisella tasolla olennainen ero. Jos nämä asiat sekoitetaan, kaikkea moraalista diskurssia, ei ainoastaan kristilliseen etiikkaan perustuvaa, on automaattisesti pidettävä rasismin ilmentymänä ja epätasarvoistavana ihmisarvon kyseenalaistamisena.

Turunen huomauttaa, että elämänarvojen kritisointi kohdistuu henkilön moraalisiin uskomuksiin ja niistä nousevaan käyttäytymiseen, ei ihmisyyteen.

– Elämänarvojen arviointi, tapahtuipa se kristilliseltä tai ei-kristilliseltä pohjalta, on täysin normaalia moraalista diskurssia, jota kaikki harjoittavat päivittäin. Jokainen omasta arvomaailmastaan käsin.