Parisuhdetohtori Hanna Ranssi-Matikainen: Työelämän joustoilla lapsiperheiden uupumista vastaan

 

Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja, Hanna Ranssi-Matikainen näkee perheiden ajanpuutteen ja uupumisen arkityössään. (Kuva: Jarkko Vertanen)

Mediassa puhuttanut perheiden uupuminen nousi esiin Ranssi-Matikaisen väitöstutkimuksessa jo vuonna 2012.

Vilkasta keskustelua mediassa ovat viime aikoina herättäneet tutkijatohtori Matilda Sorkkilan vanhempien jaksamista selvittäneen tutkimushankkeen alustavat tulokset, joissa  vanhempien uupumisen ja alhaisen syntyvyyden nähdään liittyvän toisiinsa.

Perheiden uupuminen nousi esiin Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja, teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikaisen väitöstutkimuksessa jo vuonna 2012. Tutkimus tarkasteli erokriisiin johtaneita syitä sekä kriisin seurauksena toimivammaksi työstettyä parisuhdetta molempien puolisoiden kertomana. Merkittävimpänä parisuhdetta kuormittavana tekijänä nähtiin vallitseva kiireinen elämäntapa, jossa molemmilta vanhemmilta edellytetään täysipainoista työelämään osallistumista. Työ ja perhe joutuvat kamppailemaan samasta ajasta keskenään ja usein lasten tarpeet asettuvat puolison toiveiden edelle.

Sansa neliöb. 3.5.-3.6. MJa

Ilmiö on tuttu myös Ranssi-Matikaisen arkityöstä, parisuhdetapahtumien vertaisryhmistä.
– Tapahtumiin tullaan useimmiten siksi, ettei aika hyvästä tahdosta huolimatta meinaa kahden tulonhankkijan lapsiperheissä riittää puolisolle. Jotain halutaan tehdä toisin, muttei aina tiedetä mitä, hän summaa.

Perhemyönteisempi ilmapiiri voisi lisätä syntyvyyttä

Ranssi-Matikainen painottaa, että me ihmiset olemme keskenämme erilaisia:
–  Osa sietää vallitsevaa kiireistä elämäntapaa hyvin, osa on vaarassa uupua taakan alle. Kaikilta ei pidä edellyttää samanlaista suoritusta. Perheiden valinnanvapauden lisäämiseen tuleekin kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

Työelämän tulee voida joustaa perheen suuntaan. Tämä tarkoittaa lyhennettyjä työpäiviä lasten ollessa pieniä, etätyön tekemisen mahdollisuuksien lisäämistä sekä lasten näkymistä työpaikoilla – toisinaan myös työpalavereissa.
–  Jos mielimme saada syntyvyyden Suomessa nousuun, ilmapiirin perhettä ja lapsia kohtaan täytyy muuttua positiivisemmaksi. Parisuhteen ja lasten tulee voida näkyä vuorollaan vanhempivastuuta kantavien arjessa ja juhlassa, Ranssi-Matikainen vetoaa.

Parisuhdekursseilta taitoja liittoon

Vanhempien pahoinvointi heijastuu yhteiskuntaamme monenlaisina ilmiöinä, joista avioerot ovat vain yksi.  Vuosikymmenien kokemuksen parisuhdetyöstä hankkinut Hanna Ranssi-Matikainen on vakuuttunut siitä, että perhettä perustavat parit tarvitsevat elämän tärkeimmän ihmissuhteen rakentamiseen nykyistä enemmän tietämystä.
– Jokaiselle avioon astuvalle tulisi tarjota mahdollisuutta parisuhdekurssille osallistumiseen. Lainsäätäjien huoleksi jää, tuleeko kriisien ennaltaehkäiseminen vai niiden ratkominen jälkikäteen yhteiskunnalle kalliimmaksi.

 

Tämä juttu perustuu Hanna Ranssi-Matikaisen mielipidekirjoitukseen 28.8.2018 Helsingin Sanomissa.

Lisätietoa Parempi avioliitto ry:n toiminnasta ja tapahtumista osoitteesta www.parempiavioliitto.fi