Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Pappisvirasta erotettu erosi myös kansankirkon jäsenyydestä

 

Ilpo Sinkko aikoo jatkaa papillisia tehtäviä Lähetyshiippakunnan yhteydessä.

Turun tuomiokapituli määräsi kokouksessaan 28. lokakuuta pastori Ilpo Sinkon menettämään pappisvirkansa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Syynä olivat Sinkon toimittamat messut Lähetyshiippakunnan Aamos-seurakunnassa Laitilassa sekä kuuluminen piispa Risto Soramiehen johtamaan Lähetyshiippakunnan pappiskollegioon.

Ilpo Sinkko kirjoittaa blogissa 25. marraskuuta eronneensa pappisvirkansa menettämisen myötä myös kansankirkon jäsenyydestä. Sinkko kertoo viihtyneensä Lähetyshiippakunnassa hyvin ja toteaa vuosien kansankirkon pappisvirassa olleen hänelle vaikeita. Sinkon mukaan kirkko ”maallistui nopeammin kuin kukaan olisi osannut arvata”.

KRS Krito 10.-23.6.

Sinkko kertoo kansankirkosta eroamisen olleen hänelle ”helpottava paikka”. Samalla hän kehottaa kristittyjä: ”nyt on aika heittää sivuun vanha ja maallistunut kirkkolaitos.”

Sinkko aikoo kuitenkin Lähetyshiippakunnan tiedotteen mukaan jatkaa ”pappisvalan viitoittamalla tiellä” ja toimittaa palvelusta Lähetyshiippakunnan messuissa.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta perustettiin maaliskuussa 2013. Se ei ole rekisteröitynyt uskonnollinen yhdyskunta, mutta sillä ei ole myöskään virallisesti tunnustettua asemaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä. Osa lähetyshiippakunnan jäsenistä ja papeista kuuluu ev.-lut. kirkkoon, kun taas osa on eronnut sen jäsenyydestä. Suomen ev.-lut. kirkon pappisvirasta on Sinkkoa ennen erotettu seitsemän Lähetyshiippakunnan seurakunnissa palvelevaa pastoria.

 
artikkelibanneri Uusi Tie