Päivitetty Parisuhteen palikat -materiaali tukee perheiden hyvinvointia

 

Parisuhteen palikat -taloon kuuluu yhdeksän teemapalikkaa, joista rakentuu turvallinen ja kestävä parisuhde.

Vuosina 2006-2010 kehitetty Parisuhteen palikat -materiaali on päivitetty, jotta se palvelisi mahdollisimman monipuolisesti erilaisten parisuhteiden tarpeita.

Parisuhteen palikat -materiaalia on tuotettu vuodesta 2006 alkaen. Parisuhdeluentoja, koulutuksia, kortteja, ryhmämateriaalia, verkkosivut ja tapahtumia luotiin alkuvuosina Palikat -hankkeessa laajan yhteiskristillisen toimijaverkoston työnä. Hankkeen jälkeen vastuu materiaalista ja koulutuksista on jäänyt Kirkkohallituksen Kasvatus -ja perhe -yksikön sekä Parisuhdekeskus Kataja ry tehtäväksi. Nyt kirkkohallitus on täysistunnossaan merkinnyt materiaalin omistajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon. Samalla hyväksyttiin materiaaliin tehdyt tekstimuutokset.

– Alkuvuosina materiaali suunnattiin erityisesti seurakuntien sekä kristillisten järjestöjen avioparityöhön. Tällä hetkellä materiaalia kysytään eniten kuntien ja sosiaalialan järjestöjen parisuhteiden hyvinvointityön tueksi, kirkon kasvatus- ja perheasioiden asiantuntija Liisa Välilä kertoo.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Parisuhteen palikat -materiaalia on päivitetty saadun palautteen perusteella.

– Muutokset koskevat pääosin kieltä ja aiempi runollinen teksti on muokattu asiantuntijoiden avustuksella selkokieliseksi. Tämä mahdollistaa myös ajantasaisen käännöstyön. Materiaalia on tarjolla muun muassa ruotsiksi, viroksi, englanniksi ja venäjäksi.

– Samalla tavoitteena on se, että palikat eivät hautaudu työntekijöiden kaappeihin, vaan tulevat jälleen aktiiviseen käyttöön. Toiveena on, että sisältö vahvistaa parien ja perheiden hyvinvointia ja rakkautta.

Materiaalin työstämisessä on otettu huomioon myös perheiden moninaisuus ja yhdenvertaisuusperiaate.

– Parisuhteen palikat -materiaalin tarkoitus ei ole puuttua perheiden ja parisuhteiden ”muotoihin” vaan vahvistaa läheisiä, sitoutuneita, tasavertaisia ja rakastavia läheissuhteita.

Pappi, pari- ja perheterapeutti Liisa Välilä toivoo, että päivitetty materiaali rohkaisisi seurakuntia järjestämään lähisuhteiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.