Paavin hämmennystä aiheuttanut julistus — homoparien siunaus?

 

Jos homopari pyytää siunausta, katolinen pappi saa nyt siunata yksilöt, jotka ovat parisuhteessa keskenään. Mutta rajoituksin — mitään kirkon opetuksen vastaista tai syntiä ei saa siunata. Kuvituskuva: Pixabay

Roomalaiskatolisessa kirkossa alkoi viime vuoden joulukuulla myrskytä, kun Vatikaanin uskonopin virasto julkaisi paavin allekirjoittaman julistuksen: Fiducia supplicans (Anova uskollisuus) – siunausten pastoraalisesta merkityksestä.

Julistus mahdollistaa samaa sukupuolta olevan parin siunaamisen, mutta vain hyvin rajoitetusti.

Paavin 18.12.2023  hyväksymä ja allekirjoittama julistus on velvoittavaa opetusta. Virallisuus antaa asiakirjalle arvovaltaa. Se myös vakavoittaa katolisen kirkon sisäistä keskustelua.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Julistuksen arkkitehtinä on pidetty syksyllä 2023 aloittanutta uutta uskonopin viraston prefektiä, kardinaali Víctor Manuel Fernándezia.

Julistuksen kuvaus

Asiakirja on perusteellinen sisältäen 45 kappaletta, 31 alaviitettä ja 5613 sanaa. Se tarjoaa selvennyksiä vuoden 2021 vastaukseen samaa sukupuolta olevien liittojen siunausten torjunnasta. Sen vastaus on edelleen virallisesti voimassa, nyt vahvistettuna. Julistus yhdistää dogmaattisia ja pastoraalisia näkökantoja.

Roomalaiskatolisen kirkon opetukset avioliitosta vain miehen ja naisen välisenä liittona, ja seksuaalisten suhteiden kuulumisesta vain avioliittoon, ovat yhä voimassa. Mikä sitten on muuttunut? Jos homopari pyytää siunausta, katolinen pappi saa nyt siunata yksilöt, jotka ovat parisuhteessa keskenään. Mutta rajoituksin — mitään kirkon opetuksen vastaista tai syntiä ei saa siunata.

Julistuksessa on esipuhe, johdanto ja neljä lukua. Ensimmäinen luku käsittelee siunausta avioliitossa, toinen luku  pohtii erilaisia siunauksia. Asiakirjan kolmas luku käsittelee kirkon opetuksen vastaisissa suhteissa elävien parien ja samaa sukupuolta olevien parien siunaamista. Neljäs luku kertoo kirkosta.

Mitä ei tarkoita?

Asiakirja kieltää homoparin suhteen tai avioliiton siunaamisen,  hyväksynnän tai legitimoinnin.

Jos kirkon opetuksen vastaisessa suhteessa oleva pari pyytää siunausta, sitä “ei saa suorittaa samanaikaisesti siviiliavioliiton seremonian kanssa” tai “edes yhteydessä siihen”. Myöskään virallista liturgista siunausta tai rituaalia ei saa laatia.

Mitä tarkoittaa?

Helsingin roomalaiskatolisen hiippakunnan piispa Raimo Goyarrolan antamassa lausunnossa todetaan: ”Julistuksen tavoitteena on vastata kysymyksiin mahdollisuudesta siunata ”säännönvastaisia” (engl. irregular) eli kirkon opetuksen vastaisissa suhteissa eläviä ja samaa sukupuolta olevia pareja katolisessa kirkossa.” (Lausunto Uskonopin viraston julistuksesta Fiducia supplicans)

Tässä uudessa “innovaatisessa” siunauksessa on Goyarrolan mukaan kyse mainittujen spontaaneista ja pastoraalisista, lyhyistä ja epämuodollisista siunauksista.

Siunausta pyytävät, suhteessa tai liitossa olevat, eivät vaadi tai väitä (claim) tilanteensa olevan hengellisesti laillinen. Katolinen pappi voi silloin rukoilla ja siunata lyhyesti, vapaasti sanoittaen, yksilöt, jotka muodostavat vaikkapa homoparin. Kyse on Jumalan tahdon mukaisen kilvoittelun tukemisesta. Tämä on julistuksen ydintarkoitus. Se pyrkii estämään sekaannukset ja skandaalit.

Hämmennystä

Asiakirja nostatti niin katolisessa kuin maallisessa mediassa voimakkaita reaktioita. Osa tulkitsi julistuksen antavan luvan homoparien liittojen siunaamiselle. Toiset kokivat sen olevan jopa harhaoppinen. Liberaalipappi James Martin siunasi heti käsi kädessä olevan miesparin julkaisten X-palvelussa kuvan. Suurin hämmennys liittyy siihen, mitä asiakirja tarkoittaa samaa sukupuolta olevan parin siunaamisella. Mitä tarkalleen ottaen siunataan ja mitä se merkitsee?

Asiakirja lausuu — samaa sukupuolta olevan parin siunaamisen — jopa otsikossa:

“Blessings of Couples in Irregular Situations and of Couples of the Same Sex”. Sana “pari” on aiheuttanut suuresti keskustelua — mitä se täsmällisesti tässä tarkoittaa? Parin muodostamaa 1) liittoa vai 2) yksittäisiä ihmisiä?

Jo asiakirjan alussa torjutaan kirkon opetuksen vastaisen liiton siunaaminen. Silti sanavalinnat aiheuttavat epäselvyyttä. Eivät kaikki lue asiakirjaa kuin suurennuslasilla. Itse liityn paavillisessa yliopistossa väitöskirjaa kirkon opetusvirasta tekevän Michael Loftonin perusteltuun kantaan: kyse on persoonien, yksilöiden, siunaamisesta. Hän on käsitellyt julistusta useissa Reason & Theology YouTube-kanavansa videoissa.

Samoin Ranskan Rennesin provinssin 9 piispaa linjaavat: ”Tästä syystä on tarkoituksenmukaista siunata spontaanisti, erikseen, kumpikin kahdesta parin muodostavasta henkilöstä, olipa heidän seksuaalinen suuntautumisestaan mikä tahansa, jotka nöyrästi pyytävät Jumalan siunausta, halulla mukautua yhä enemmän hänen pyhään tahtoonsa.” (Blogi: Rotate Caeli)

Globaali reaktio

Konservatiiveista monet kritisoivat paavin julistusta, koska sitä pidetty opillisesti ongelmallisena tai käytännössä hämmennystä aiheuttavana tai molempia.

Uskonopin viraston johtaja on joutunut julkaisemaa lehdistötiedotteen 4.1.2024. Siinä hän selventää ja puolustaa julistusta ja kirjoittaa esimerkin lyhyestä rukouksesta ja ristinmerkin tekemisestä erikseen molemmille. Kardinaali Gerhard Müller eli entinen uskonopin prefekti kritisoinut julistusta ja kommentoinut Fernándezin puolustusta, mutta moittii yhä julistusta. Hän pelkää sen 1) välineellistämistä väärän opetuksen tai ideologian tueksi, eikä pidä 2) uudesta siunauksen käsitteen kehittämisestä. (LifeSiteNews) Myös kardinaali Robert Sarah ja monet piispat ovat joko julkisesti torjuneet tai ottaneet etäisyyttä siihen.

Pohdintaa

Mielestäni julistus korostaa, että kirkko kutsuu myös sen opetuksen kanssa ristiriitaisissa parisuhteissa olevia läheisyyteensä.

Sitä mikä on Raamatun mukaan syntiä, ei pidä siunata. Paavi tahtoo auttaa ihmisiä rukouksella ja siunauksella. Ohjeistus ei merkitse kaiken hyväksymistä ja oikeuttamista. Rukous ja yksilön siunaus voi myös auttaa ja rohkaista ottamaan seuraavan askeleen irtautumaan ongelmallisesta suhteesta.

Julistus muistuttaa Suomen ev.-lut. kirkon piispainkokouksen 2011 antamaa ”Pastoraalinen ohje vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan”.

Lopuksi. Jos paavi olisi kirjoittanut vain 1) rukouksesta, ei siunauksesta, 2) maininnut sopivassa kohdassa katumuksen ja 3) korostanut yksilöiden puolesta  rukoilemista, ei olisi syntynyt niin suurta kohua.

 

Teksti: Pauli Selkee

Kirjoittaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi.