Oulun piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa keskiviikkona 21.3. – vaalin ensimmäinen käydään kierros elokuussa

 

Oulun tuomiokirkko oli kävijämäärältään neljänneksi suosituin tiekirkko. Siellä vieraili kesän aikana 12973 kävijää. Kuva Matti Häkkinen/Kirkon kuvapankki

Oulun hiippakunnan nykyinen piispa Samuel Salmi jää eläkkeelle lokakuun lopussa. Uusi piispa aloittaa tehtävässään marraskuun alussa.

Oulun piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa keskiviikkona 21.3. ja päättyy 21.5.2018. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Piispaehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

Oulun hiippakunnan nykyinen piispa Samuel Salmi siirtyy eläkkeelle lokakuun lopussa. Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11.2018. Piispan virkaan vihkimys järjestetään 11.11.2018.

SEKL Neliöb. vko 48. MJa

Kolme ehdokasta on jo alustavasti ilmoittanut lähtevänsä mukaan Oulun piispanvaaliin. Ensimmäisenä mukaan lähdöstään kertoi Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori Jukka Hautala. Pian hänen jälkeensä tammikuun puolivälissä myös kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo kertoi olevansa käytettävissä Oulun piispavaalissa. Vaaliin on tulossa mukaan myös Tuiran kirkkoherra, teologian tohtori Niilo Pesonen.

Vaalin ensimmäinen kierros käydään 15.8.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018.

Oulun piispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan noin 1130. Äänioikeutetuista puolet on Oulun hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät.

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, Oulun hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot ovat valinneet loput äänioikeutetut suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.

Vaalipaneelit käydään kesällä

Piispanvaalin paneelit äänioikeutetuille ja yleisölle järjestetään ke 13.6. Kokkolassa, to 14.6. Oulussa, pe 15.6. Rovaniemellä ja la 16.6. Inarissa sekä ke 8.8. Oulussa. Tarkemmista aikatauluista ja paikoista tiedotetaan myöhemmin.