Oulun hiippakunnan piispanvaalin ensimmäinen kierros käydään elokuussa – jo kaksi ehdokasta ilmoittanut olevansa käytettävissä vaalissa

 

Oulun tuomiokirkko talviusvassa 2013. Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

Oulun hiippakunnan piispanvaalin aikataulu on vahvistunut. Vaalin ensimmäinen kierros käydään 15.8.2018.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018. Uusi piispa vihitään virkaansa 11.11.2018. Oulun nykyinen piispa Samuel Salmi on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.11.2018.

Vaalin ehdokasasettelu alkaa 21.3. ja päättyy 21.5.2018. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Ehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Piispanvaalin äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Oulun hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa piispanvaalissa äänestäjiä on näin ollen yhteensä 1126.

Jo kaksi ehdokasta on ilmoittanut olevansa käytettävissä Oulun piispanvaalissa. Ensimmäisenä mukaan ilmoittautui Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori, kirkolliskokousedustaja Jukka Hautala. Alkuviikosta myös kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo kertoi lähtevänsä ehdokkaaksi vaaliin. Asiasta uutisoi Kotimaa24.fi.

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet (14), Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat (8), Oulun hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat loput 537 äänioikeutettua suhteessa seurakuntien jäsenmääriin. Ilmoitukset valituista maallikkovalitsijoista annetaan tuomiokapitulille 28.2.2018 mennessä.

Tuomiokapituli järjestää ehdokkaille vaalipaneeleita eri puolilla hiippakuntaa.