Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Helsingin seurakuntayhtymä teettää luottokorttimaksujen erityistarkastuksen

 

Kirkkokansaa Helsingin piispa Teemu Laajasalon piispanvihkimisessä. Kuva: Kirkon kuvapankki/Markku Pihlaja

Helsingin yhteinen kirkkoneuvosto päätti 18.1. teettää seurakuntayhtymän kirkkoherroja, johtajia, päälliköitä ja johtavia luottamushenkilöitä koskevan luottokorttimaksujen ja matkalaskujen erityistarkastuksen.

Tarkastuksen tekee ulkopuolinen ja puolueeton tilintarkastustoimisto ja se koskee noin 50 päättävässä asemassa olevan henkilön hankintoja vuodelta 2017.

Tarkastuksen tekee MAURA Audit Oy, joka valittiin tehtävään tarjouskilpailun perusteella. Työn arvioidaan kestävän joitakin viikkoja. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, onko annettuja ohjeita noudatettu ja ovatko ohjeet olleet riittävät. Näitä ovat muun muassa se, että luottokorttia on käytetty vain työhön liittyviin kuluihin ja matkakustannuksissa on noudatettu kohtuutta.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Seurakuntayhtymän sisäinen tarkastus toteutti syksyllä 2017 luottokorttimaksujen käsittelyprosessia koskeneen tarkastuksen. Tällöin prosessissa todettiin puutteita ja ne korjattiin joulukuun alussa voimaan astuneella tarkennetulla ohjeistuksella. Lisäksi julkisuuteen on tullut epäilyjä seurakuntayhtymän taloudenpitoa koskevista epäselvyyksistä ja mahdollisista väärinkäytöksistä.

”Haluamme puhdistaa ilmaa ja katsoa huolella, mitä todellisuudessa on tapahtunut ja onko esille tuoduissa epäilyksissä ja syytöksissä perää”, toteaa seurakuntayhtymän tarkastustoimikunnan puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Pertti Sundberg.

”Tarkastus rajattiin tässä vaiheessa koskemaan vuotta 2017 ja johtavassa asemassa olevien henkilöiden luottokorttilaskuja ja matkalaskuja, jotta tarkastukseen käytettävä työmäärä pysyy kohtuullisuuden rajoissa ja jotta saamme tuloksia nopeasti. Tarkastuksen tuloksesta riippuu, onko syytä tavalla tai toisella ryhtyä laajempiin toimiin”, jatkaa Sundberg.

Helsingin seurakuntayhtymä tiedottaa tarkastuksen tuloksista heti niiden valmistuttua arviolta viikolla 9.

STT