Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Oppia kehitysyhteistyöstä saa nyt raittiissa ilmassa

 

Iina Mattila ja Marjo Hegli pitivät koululaisille ulkotunnin globaalikasvatuksen teemoista. Kuva: Johanna Kainulainen

Koronapandemia herätti Fida Internationalin ja helluntaiseurakuntien koulutyöntekijät miettimään uusia tapoja opettaa nuorille kehitysyhteistyöstä ja ihmisoikeuksista.

Aurinko kiipeää kirpeän syysaamun ylle. Koulun pihalla on vilskettä. Kyse ei kuitenkaan ole välitunnista. Päijät-Hämeen alueen koulutyöntekijä Marjo Hegli ohjaa oppilaat jalkapallokentän aidan viereen tutustumaan lasten oikeuksiin. Koululaiset valitsevat pareittain niistä mielestään tärkeimmän ja palaavat sen jälkeen yhteiseen piiriin. Samanaikaisesti rinnakkaisluokka tutustuu pihan toisella laidalla Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja pohtii, miten kaikki maailman lapset voisivat päästä kouluun.

Korona ja koulujen siirtyminen etäopetukseen ovat haastaneet myös Fidan globaalikasvatuksen etsimään uusia toimintatapoja. Viime vuonna kouluvierailujen kautta tavoitettiin noin 14 000 oppilasta ja 1000 opettajaa. Kun kouluvierailut keväällä loppuivat melkein kokonaan, täytyi alkaa miettiä uusia, luovia keinoja. Syksyllä vierailuja on alettukin toteuttaa uusin menetelmin.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

– Globaalikasvatuksen teemat näkyvät vahvasti perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Koulut tekevät mielellään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Yhteistyötahtoa löytyy myös poikkeusaikana, kunhan tekemiselle löydetään turvallinen ja koululle sopiva tapa, kertoo Fidan globaalikasvatuksen koordinaattori Iina Mattila.

Lasten oikeuksia opetellaan koulun pihalla

Marjo Hegli on kehittänyt ja testannut tänä syksynä ulkotunteja osana luokkansa opetusta. Tunneilla on käsitelty esimerkiksi lasten oikeuksia.

Ulkotunnin pitäminen on mukavaa vaihtelua omaan ja koululaisten arkeen. Suurin osa oppilaista tykkää olla ulkona.

– Ulkotunnin pitäminen on mukavaa vaihtelua omaan ja koululaisten arkeen. Suurin osa oppilaista tykkää olla ulkona, jos vain sää suosii. Ulkona on usein mahdollista tuoda sisältöihin mukaan käytännönläheisyyttä ja inspiroivaa oppimisympäristöä.

Erilainen työskentely-ympäristö haastaa tunnin vetäjän huomioimaan mahdollisia häiritseviä tekijöitä ja vaatii intensiivistä otetta ryhmän johtamiseen.

– Hyvällä suunnittelulla ja ennakkovalmistautumisella luodaan pohja tunnin onnistumiselle, pidetäänpä se sitten sisällä tai ulkona. Myös ulkotunneilla korona-ajan turvatoimet täytyy tietysti huomioida tarkkaan. Opetusryhmät eivät saa sekoittua, vierailijan on syytä pitää riittävä turvaetäisyys koulun väkeen eikä samoja työvälineitä voi käyttää useammalla ryhmällä, jos niitä ei puhdisteta välissä. Ulkona on kuitenkin tilaa liikkua ja olla turvallisesti, Hegli toteaa.

Digioppiminen on tullut jäädäkseen

Iiläinen koulupastori Raino Ojala aloitti etätuntien pitämisen ensimmäisten joukossa. Keväällä oppilaat osallistuivat opetukseen omien laitteidensa välityksellä. Nyt syksyllä, kun oppilaat ovat palanneet lähiopetukseen, etäyhteys on toteutettu opettajan tietokoneen kautta ja kuva on heijastettu luokan seinälle.

– Etätunti ei varmaankaan korvaa täysin perinteistä kasvotusten samassa tilassa toteutettavaa vierailua, mutta se on ollut minulle upea mahdollisuus tavata eri ikäisiä koululaisia koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta, Ojala pohtii.

Monilla kouluilla etäopetus nähdään mahdollisuutena tarjota oppilaille vaihtelua arkiopiskeluun. Ojalan saama palaute on ollut ollut innostavaa ja positiivista. Hänen pitämillään tunneilla on pohdittu muun muassa koulunkäynnin, terveyden ja riittävän ravinnon merkitystä lasten elämässä.

On tärkeää pohtia yhdessä lasten ja nuorten kanssa, voimmeko me auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä.

– Lukion filosofiankurssilaisten kanssa olemme pohtineet, mitä on kehitysyhteistyö ja miten kehitystä voidaan määritellä. Tunnit ovat olleet mielenkiintoisia. On tärkeää pohtia yhdessä lasten ja nuorten kanssa, voimmeko me auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä.

Etätunnit ovat myös haastaneet Ojalaa kehittämään omaa ammattitaitoaan.

– Korona on saanut meidät suomalaiset etsimään vaihtoehtoisia tapoja pitää yhteyttä toisiimme. Ne myös mahdollistavat entistä monipuolisemmat kouluvierailut. Toivon, että yhä useammat koulut käyttävät tämän mahdollisuuden hyödyksi, Raino Ojala summaa.

Fidan globaalikasvatus on osa ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöohjelmaa. Se tuottaa materiaaleja ja kouluttaa vapaaehtoisia, opettajia ja seurakuntia kasvattamaan lapsista ja nuorista aktiivisia maailmankansalaisia. Fidan kautta voi tilata kouluvierailun. Se toteutetaan yhteistyössä helluntaiseurakuntien koulutyöntekijöiden kanssa, jotka jalkautuvat kouluihin eri puolilla Suomea. Fida järjestää myös yläasteikäisille suunnatun Webinaarin 1.12. Sen teemana on nuoret vaikuttajina Suomessa ja maailmalla. Webinaarissa pohditaan, mitä vaikuttaminen on, millä tavoin voimme vaikuttaa asioihin ympärillämme ja mikä meihin vaikuttaa.