Ihmisiä ja ilmiöitä: Venäjän hyökkäys karisti Timo Soinista EU-kriittisyyden: ”Ennen katsoin tahallaan sivuun, kun sopi agendaan vetää turpaan”

Opetushallitus antoi tarkentavat ohjeet uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä – ohjeistus tukee positiivista uskonnonvapautta

 

Kuvituskuva: Istockphoto

Opetushallitus julkaisi viime perjantaina ohjeet uskonnollisten tilaisuuksien ja uskonnollista ainesta sisältävien juhlien järjestämisestä varhaiskasvatuksessa. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on tyytyväinen ohjeisiin.

Ohjeissa kerrotaan, miten tulee toimia ja mitä tulee ottaa huomioon, jos uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia järjestetään esimerkiksi päiväkodissa.

– Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten järjestämistä säätelevät Suomen perustuslaki ja varhaiskasvatuslaki. Ohjeet perustuvat lainsäädännön lisäksi lainvalmisteluasiakirjoihin sekä laillisuusvalvojien ja Opetushallituksen kannanottoihin, oikeudellisista asioista vastaava johtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta kertoo.

Perheniemi neliöb. 1.9.- MJa

Ohjeiden mukaan uskonnolliset tilaisuudet pitää järjestää erillään muusta toiminnasta, ja niistä tulee kertoa lasten huoltajille riittävän ajoissa ja huolehtia, että tarjolla on muukin vaihtoehto. Lapsen huoltajilla tulee olla todellinen ja aito vapaus valita, osallistuuko lapsi uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin. Osallistumatta jättämisestä ei saa aiheutua lapselle leimautumista.

Uskonnollisia tilaisuuksia ei ohjeessa suositella eikä kielletä. Järjestämisestä päättävät kunnat ja muut varhaiskasvatuksen järjestäjät itse.

Ohjeissa tarkastellaan myös varhaiskasvatuksessa annettavaa katsomuskasvatusta.

Virren tai hengellisen laulun laulaminen sallittua juhlissa

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on tyytyväinen Opetushallituksen julkaisemiin varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta tarkentaviin ohjeisiin.

–  Kunnissa on tehty aiemman ohjeistuksen perusteella vääriä tulkintoja, ja lopetettu jopa kokonaan yhteistyö päiväkotien ja seurakuntien kanssa. Nyt tarkennetuissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa seurakunta mainitaan esimerkkinä alueellisesta ja paikallisesta yhteistyötahosta. Myöskään uskonnollisia tilaisuuksia ei ohjeessa suositella eikä kielletä, vaan järjestämisestä päättävät kunnat ja muut varhaiskasvatuksen järjestäjät itse. Tarkennetut ohjeet antavat hyvän selkänojan positiivista uskonnonvapautta tukevalle katsomuskasvatukselle, Sari Essayah toteaa.

–  Tarkennetuissa ohjeissa perinteiset juhlat varhaiskasvatuksessa linjataan aiemman perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti eli varhaiskasvatuksessa voidaan viettää perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla ja kevätjuhla. Varhaiskasvatuksen järjestäjät päättävät juhlista ja niiden sisällöstä. Erityisesti mainitaan, että juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren tai hengellisen laulun laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. Tällaiset juhlatraditiot ovat samalla tavoin kuin esi- ja perusopetuksessa osa suomalaista kulttuuria.