Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä esittää katsomusaineiden uudistamista – elämänkatsomustiedon opetus halutaan avata myös uskontokuntaan kuuluville

 

Kuva: Pixabay

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettamista koskeva selvitys valmistui viime viikolla. Selvityksessä ei varsinaisesti esitetä uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhdistämistä, mutta pakollisesta uskonnon opetuksesta halutaan päästä eroon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä tehty selvitys katsomusaineiden nykytilasta ja uudistamistarpeista valmistui torstaina 21.4. Julkaisun ovat laatineet yliopiston lehtori Eero Salmenkivi ja kasvatustieteiden tohtori Vesa Åhsin.

Selvityksessä ehdotetaan, että selvitetään mahdollisuuksia avata katsomusaineiden eli uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskeluvalinta lukiolaisille. Tulevaisuudessa on siis mahdollista, että lukiolaiset saavat itse valita, mitä katsomusaineita haluavat opiskella. Käytännössä se tarkoittaisi, että esimerkiksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva lukiolainen voisi halutessaan opiskella uskonnon sijaan elämänkatsomustietoa. Nykyisen lain mukaan elämänkatsomusopetukseen voivat osallistua ne oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Lisäksi elämänkatsomustiedon opetukseen voivat osallistua oppilaat, joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä koulussa.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Raportissa ei esitetä, että uskonto ja elämänkatsomustieto yhdistettäisiin, mutta siinä ehdotetaan, että entistä suurempi osa katsomusaineiden opetuksesta voitaisiin antaa yhteisesti.

”Nykyisin kahteen oppiaineeseen jakau­tuva katsomusaineiden opetus kohtaa tulevaisuudessa merkittäviä haasteita väestömuutosten ja katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyessä. Selvityshenkilöt esittävät katsomusaineiden opetukselle kehittämisryhmää, joka ohjaisi näiden aineiden kehittämistä. Kehittämisen lähtökohtina selvityksen mukaan tulisi pitkällä aikavälillä olla katsomusaineiden yhteisten osien lisääminen ja elämänkatsomustiedon opetuksen avaaminen lukio-opinnoissa myös uskontokuntiin kuuluville”, opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa todetaan.

– Yhteiskunnan muuttuessa myös katsomusaineiden opetuksen on kehityttävä. Toivon että katsomusaineiden tulevaisuuden suunnista käydään yhteiskunnallista keskustelua, jossa eri näkemyksiä kuullaan laajasti. Perustamme vielä tämän hallituskauden aikana kehittämisryhmän ohjaamaan katsomusaineiden opetuksen tulevaisuutta, opetusministeri Li Andersson sanoo tiedotteessa.

– Itse pidän tavoiteltavana, että katsomusaineita voitaisiin jatkossa uudistaa valinnaisuuden lisäämisen suuntaan. Näin esimerkiksi elämänkatsomustiedon voisi tulevaisuudessa valita opiskeltavakseen jokainen uskontokuntaan katsomatta.