”Olimme väärää, harhaa ja eksytystä”

 

Helluntailaisten telttakokoukset muuttivat Suomen kristillistä kenttää. Liike tuli ulkoilmatilaisuuksien kautta näkyväksi monissa kaupungeissa. Nykyisin telttakokoukset ovat harvinaistuneet. (RV-arkisto)

Veteraanisaarnaaja vei kylille helluntaisanomaa. Vastustus oli sodan jälkeisessä Suomessa luterilaisen kirkon piiristä ankaraa.

– Kyllä vastustus kirkon taholta oli silloin todella kova, Esko Rau­tio, 88, sanoo RV-lehden henkilökuvassa.

– Me olimme väärää, harhaa ja eksytystä. Sitä tuotiin kirkon pap­pien taholta todella voimakkaas­ti esille.

– Mutta kyllä se kehitti itses­säkin voimakkaan vastareaktion. Samalla mitalla pistettiin kokouk­sissa takaisin, Rautio kertoo nyt hymyillen.

Luterilaisen kirkon ja helluntaiseurakuntien välisille riitaisuuksille on haluttu vii­me vuosina laittaa piste. Hel­luntaiseurakuntien Syyspäivät alkoivat tänä vuonna anteeksi­pyyntötilaisuudella, jossa lute­rilaisen kirkon ja helluntaiherä­tyksen johtajia kohtasi sovinnon merkeissä.

Esko Rautio tuli uskoon 17-vuo­tiaana Temmeksessä Oulun lie­peillä. Hän olkoi heti pitää pyhä­koulua alueen lapsille. Pian hän siirtyi evankeli­ovaan työhön Pohjois-Suomeen. Kylät tulivat tutuiksi. Kokouksia pidetiin kodeissa ja monille paikkakunnille syntyi helluntaiseurakunta.

Veteraanisaarnaaja on seuran­nut helluntailaisten ja luterilais­ten suhteiden kehittymistä tyyty­väisenä.

– Myönteinen kehitys alkoi siitä, kun keskustelut aloitettiin muutama vuosikymmen sitten. Tilanne on kehittynyt paljon, ja aroistakin asioista on päästy pu­humaan.

Lue koko haastattelu tästä.