Nuorten aikuisten ehdotuksesta syntyi kirjanen ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta

 

Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjasen kuvitusta.

Kutsuvat sitä rakkaudeksi on ihmissuhteita käsittelevä kirjanen, joka on koottu yli 20 kristillisen tahon yhteistyönä. Taustalla on huoli ”kaikki käy”-kulttuurin voimistumisesta Suomessa. Kirjasen tarkoitus on tukea nuoria.

Ehdotus uuden ihmissuhteita käsittelevän kirjasen tekemiseksi tuli muutamia vuosia sitten eri kirkkokuntien nuorilta aikuisilta, kertovat kirjasen työryhmän jäsenet Tiina Karlsson ja Juha Heinonen. – Saatavilla olevat kirjat ja vihkot olivat monelta osin vanhentuneet, koska maailma ympärillä on muuttunut nopeasti. Tarvittiin jotain uutta.

– Muistan, miten painokkaasti nuoret aikuiset toivat jo ensimmäisissä suunnittelupalavereissa esille, että uutta materiaalia tarvitaan. Yleistä ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuden teemoihin keskittyvää materiaalia on toki saatavilla paljon esimerkiksi netissä, mutta selkeästi kristillisestä arvopohjasta nousevaa näkökulmaa kaivattiin kovasti, kertoo Suomen Raamattuopiston Säätiön nuorisotyön tiiminjohtaja Tiina Karlsson.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Alkuvaiheessa kirjasen teemoja koottiin hyvin isolla joukolla, johon kuului eri kirkkojen ja järjestöjen työntekijöiden lisäksi myös paljon vapaaehtoisia nuoria aikuisia. Heillä kaikilla oli yhteinen huoli siitä, miten löytää tukea omalle identiteetille sellaisen maailman keskellä, jossa “kaikki käy”. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen nuorisotyön johtaja Juha Heinonen on huolissaan siitä, millaiset eväät tällaisessa ilmapiirissä elävä nuori saa elämälleen.

– Esimerkiksi ihmisen seksuaalisuuteen liittyvä ilmasto on muuttunut populaarikulttuurin ja yleisen keskustelun puolella hyvin nopeasti, eikä oikein mikään ole enää yksityistä. Tosi tv-ohjelmissa harrastetaan seksiä ja porno voidaan esittää luonnollisena osana ihmisen elämää. Monien nuorten on vaikeaa löytää selkeää arvopohjaa ja identiteettiä itselleen, ja he kaipaavat Raamatun ihmiskuvasta nousevia tienviittoja.

Materiaalia koottiin usean vuoden ajan ja esimerkiksi seksuaalista kaltoinkohtelua ja raskauden keskeytystä käsitteleviin lukuihin pyydettiin konsultointiapua poliisilta ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Tiina Karlsson toivoo, että kirjanen omalta osaltaan madaltaa kynnystä puhua kipeistä asioista.

– On todella surullista, että seksuaalisuutta loukkaava väkivalta eri muodoissaan koskettaa niin monia nuoria. Haluamme rohkaista nuoria tekemään valintoja, jotka voivat varjella vaikeisiin tilanteisiin joutumiselta. Samoin haluamme korostaa, että väkivalta ei koskaan ole uhrin syy. Toivomme, että seurakuntien ja järjestöjen työntekijät voisivat olla osa sitä luotettavien aikuisten joukkoa, joilta voi pyytää apua silloin, kun omia rajoja on rikottu.

Kirjasessa käsiteltäviä teemoja ovat kristillinen ihmiskäsitys, oma identiteetti, erilaiset ihmissuhteet sekä niihin liittyvät kipeät kysymykset. Näkökulma poikkeaa yleisen yhteiskunnallisen keskustelun linjoista ja edustaa kenties monien mielestä vanhentunutta maailmankuvaa. Kutsuvat sitä rakkaudeksi -työryhmä kuitenkin seisoo sanojensa takana.

– Toivon, että tämä kirjanen kuluu nuorten käsissä. Se ei lyö tai osoita sormella, vaan nostaa esille valtavirrasta poikkeavan näkökulman asioihin, joista nuoret joka tapauksessa keskustelevat. Kirjasen teksti on kohdistettu nuorelle seurakunnalle ja haastaa kunnioittamaan ihmistä ja kysymään Jumalan tahtoa elämän valinnoissa, toteaa Juha Heinonen.

*

Kutsuvat sitä rakkaudeksi on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu kirjanen erityisesti ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista. Sen tavoite on antaa nuorille ja nuorille aikuisille Raamatun pohjalta tietoa kristinuskon ihmiskuvasta sekä rohkaista heitä tekemään kristillisen arvopohjan mukaisia valintoja omassa elämässään ja ihmissuhteissaan.

Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjasen taustajärjestöt ja kirkkokunnat ovat Hyvä Sanoma ry, Karkun evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Lähetysyhdistys Kylväjä, Loimaan evankelinen opisto, Nuotta.com, Operaatio Mobilisaatio, Patmos Lähetyssäätiö, Priscilla ry, Suomen Adventtikirkko, Suomen Baptistikirkko, Suomen Elävät Vedet ry, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta, Suomen Helluntaikirkko, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Metodistikirkko, Suomen Raamattuopiston Säätiö, Suomen teologinen instituutti, Suomen Vapaakirkon Nuoret ry, Uskovaiset Nuoret ry ja YWAM Finland ry / King’s Kids. Kirjasen on kustantanut Sley-Media Oy.