Nuoren aikuisen usko haastettuna – Uskoa riipii kokemus epäedullisena pidetystä yhteisöstä ja heppoisista vastauksista

 

Raamatun luotettavuus, Jumalan olemassaolo, uskon suhde tieteen kanssa ja valinnat opiskelupiireissä – nuorella uskovalla aikuisella riittää pureskeltavaa. Pohdintojen kanssa on myös vaara jäädä yksin. Kuvituskuva. (RV-arkisto)

Monen etenkin herätysliikkeissä elävän uskovan nuoren kohtaamat haasteet ovat hyvin käytännöllisiä.

”Kysymyksiä on herännyt ainakin Jumalan olemassaolosta, evoluutiosta, uskon sopimisesta tieteeseen ja valinnoista opiskelupiireissä”, biotekniikkaa opiskeleva nuori aikuinen kertoo Tampereen helluntaiseurakunnan nuorisotyön johtajan Jake Lindqvistin kokoamissa kommenteissa. 

”On ollu haastavaa itelle, että omaa uskoani en pysty täysin tieteen kautta perustelemaan, ja sitä ei sitten välttämättä arvosteta sen takia”, toinen opiskelija kertoo. 

Missiokampanja ilmainen (IRR-TV)

 

Jake Lindqvist toteaa, että monet uskovan nuoren kohtaamat haasteet ovat hyvin käytännöllisiä. 

– Ne liittyvät nuoren elämäntapaan ja nousevat paljolti siitä kaveriporukasta, jossa nuori liikkuu. Näitä ovat vaikkapa suhde avoliittoon ja päihteisiin, Lindqvist sanoo. 

Pitkään nuorisotyössä vaikuttaneen pastori ja teologian tohtori Matti Kankaanniemen mukaan herätysliikkeiden taustakulttuuri koetaan joskus elämälle vieraaksi. 

– Ajan hengen mukaisesti koetaan halua muokata ja räätälöidä omaa uskoa niin sanotusti paremmin aikaan sopivaksi. Joskus tuloksena on lopulta aika ei-kristillinen cocktail erilaisia ajatelmia ja filosofioita. 

 

Lindqvistin mukaan nuorten uskonhaasteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tieteellisiin kysymyksiin, kristinuskon kriittiseen historiaan liittyviin kysymyksiin ja postmoderneihin haasteisiin. 

– Eli että eikö tiede ole osoittanut Raamattua epäluotettavaksi. Tai eikö kristinuskon nimissä ole tehty historiassa paljon vääryyksiä, ja eivätkö kristinuskon moraalikäsitykset loukkaa ihmisoikeuksia. 

Postmoderneina haasteina Lindqvist pitää sitä, että kristitty nuori pakotetaan valitsemaan puolensa. 

– 2000-luku on nostanut vahvoja vastareaktioita koskien vaikkapa feminismiä ja seksuaalisuutta. Oma asiansa on suhde tietoon ja uutisiin.  

– Uskova voi kokea kiusausta mennä mukaan sellaiseen vaikkapa suvaitsevaisuutta vastaan nostettuun kritiikkiin, joka ei ole aina kristitylle sopivaa. Kristinuskoon kuuluva kriittisyys voi mennä metsään, jos uutisten sijaan luetaan pelkästään vaihtoehtoisia tietolähteitä. 

 

Miten nuori sitten voi luovia eteenpäin vaikeiden kysymysten aallokossa? 

– Kehottaisin rakentamaan epäilysilpuista jonkin suhteellisen yhtenäisen kokonaisuuden ja sitten arvioimaan myös sitä kriittisesti, Matti Kankaanniemi sanoo.  

– Oma uskoni on säilynyt ainakin älyllisissä kriiseissä sillä, että olen verrattain perusteellisesti tutustunut ”kilpaileviin malleihin” ja nähnyt ne ainakin tähän asti vielä hatarammiksi. 

Jake Lindqvist pitää tärkeänä, että suhteessa esimerkiksi kristinuskoa haastaviin liikehdintöihin ”maltettaisiin ottaa erätauko ennen vastahyökkäystä”.  

– On hyvä kysyä, mistä huolista nämä kysymykset nousevat, Lindqvist sanoo.  

– Aitoon suhteeseen ja dialogiin suostuminen eri tavalla ajattelevien kanssa riisuu turhia ennakkoluuloja puolin ja toisin. 

 

Veritas Forum -koordinaattori ja väitöskirjatutkija Miikka Niiranen haastaa seurakuntia ja yhteisöjä apuun uskonpohdintojen kanssa kamppailevalle nuorelle. 

– Vaikeisiin teologisiin kysymyksiin vastaamista edesauttaa, jos seurakunnalla tai kirkkokunnalla on selkeät Raamattuun pohjautuvat opilliset käsitykset, joiden laatimiseksi on jokin kollektiivinen prosessi. 

Niiranen kuvailee tilanteiden kärjistymistä viime vuosina. 

– Pastorien, työntekijöiden ja maallikoiden on oltava valmiita kärsimään jopa ystävien, maineen, työpaikan ja vapauden menetyksen uhalla näiden käsitysten puolesta. Muuten ne ovat vain mustetta paperilla. 

Jake Lindqvist kuvailee nuorten ristiaallokossa seilaamista ”vaikeaksi mutta mielenkiintoiseksi” tehtäväksi.  

– Omasta Jumala- ja seurakuntasuhteesta huolehtiminen on 

kaiken A ja O, ja sen varassa matka voi olla mielenkiintoinen. 

 

”Avioliitto-opetuksessa aukko” 

Suomessa on ollut kuudennen käskyn osalta selkeä opetuksellinen aukko Jumalan kolmiyhteyden ja miehen ja naisen välisen avioliiton rinnastuksen korostamisessa, Veritas Forum -koordinaattori Miikka Niiranen sanoo. 

– Rinnastuksessa käy ymmärrettävämmäksi, että avioliitto sulkee muut osapuolet ulkopuolelleen, on tarkoitettu elinikäiseksi, on avoin jälkikasvulle ja on nimenomaan yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. 

– Myös niin sanottu luonnollisen lain käsitys avioliitosta, eli kaikkien kulttuurien taipumus hahmottaa avioliiton oleelliset piirteet, selittyy tästä luomiseen liittyvästä seikasta käsin hyvin, Niiranen sanoo. 

Niirasen mukaan ”suurin opettaja avioliitosta nuorelle on kuitenkin kokemus Jumalan rakkaudesta sekä esikuva turvallisesta vanhempien avioliitosta”. 

– Tieto on tarpeen, mutta nykyään sen matka sydämiin voi olla erojen haavoittamien sydänten läpi kivinen. (AT)