Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

NNKY käynnistää syksyllä vertaisryhmät seksiaddiktien läheisille Helsingissä ja Tampereella

 

Tampereen NNKY:n valtakunnallinen Salvia-hanke tarjoaa yksilötukea sekä kehittää tukimuotoja seksiaddiktien läheisille, erityisesti heidän puolisoilleen.

Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys eli NNKY ryhtyy auttamaan seksistä riippuvaisten ihmisten läheisiä. Hanke toteutuu STEAn tukemana.

STEA on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, joka on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen.

Fida Neliöb. vkot 49-50. MJa

Suomessa on useita vuosia toiminut 12 askeleen ryhmiä seksiaddikteille esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Heidän puolisoilleen ja kumppaneilleen ei kuitenkaan ole ollut omia tuki- tai vertaisryhmiä.

STEAn rahoittamassa hankkeessa NNKY kehittää matalan kynnyksen vertaistuellisen ryhmämallin ja siihen liittyen myös ryhmänvetäjän oppaan.

Ryhmämalli tehdään sellaiseksi, että vertaisohjaaja tai ammattilainen voi ohjata ryhmää lyhyen koulutuksen jälkeen ryhmänvetäjän oppaan tuella.

Pilottiryhmät Tampereella ja Helsingissä käynnistyvät syksyllä 2019 tai kun ryhmät on saatu kokoon. Ryhmäläiset osallistuvat ryhmämallin kehittämisprosessiin.

Hankkeessa kehitetään myös yksilöllistä tukea sekä valtakunnallista tiedonvälitystä ja neuvontaa puhelimen, chatin ja sähköpostin välityksellä.

Kasvokkain tapaamisia järjestetään Tampereella ja Helsingissä.

Tukea saa myös englannin kielellä.

Lisäksi tarjolle tulee koulutusta ja konsultaatiota ammattilaisille ja toimijoille, jotka saattavat toiminnassaan tavata seksiriippuvuudesta kärsiviä yksilöitä ja asiakasperheitä.

Hankevastaavana toimii Kirsi Paulin, joka työskenteli ennen Salvia-hanketta Espoon Perheasioiden yksikössä lähisuhdeväkivaltatyön ohjaajana ja valvojana tapaamispaikkatoiminnassa.

Paulinilla on mm. terveyden edistämisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä seksuaaliterapeutin, fysioterapeutin ja lähihoitajan koulutukset.

Asiantuntijuuteen yhdistyy oma kokemus läheisen roolista seksiriippuvuudesta kärsivän henkilön rinnalla.

lähde: Tampereen NNKY:n verkkosivut