Niko Ijäksen välitilinpäätös: Miten uskon ja urheilun yhdistäminen lopulta onnistui?

 

Suomen Raamattuopistolla alkoi viime syksynä uusi urheilulinja. Ennen opintojen alkua linjan vetäjä Niko Ijäs pyysi Jumalalta linjalle 18 opiskelijaa. Ja sen verran tuli. Opiskelijoille lukuvuosi on ollut vahvasti yhteisöllinen kokemus

Teksti Niko Ijäs

Ensimmäinen lukuvuosi Urheilulinjalla on loppusuoralla. Vuosi on ollut rikastuttava – niin liikunnallisesti kuin hengellisesti.   

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Minä ja oppilaat olemme saaneet vuoden aikana monin tavoin perehtyä siihen, mitä kristillinen urheilutyö on. Tavoitteenahan on kehittää Suomessa ja lähetyskentillä tehtävää urheilutyötä.   

On ollut ilo varustaa ja kouluttaa opiskelijoita tähän työhön. He ovat perehtyneet valmentamiseen, johtamiseen ja lukuisiin urheilulajeihin.  

Monet lajit ovat Suomessa suosittuja, kuten jalkapallo, salibandy, koripallo tai lentopallo. Välillä on tutustuttu esimerkiksi juoksuun, tennikseen, pingikseen tai sulkapalloon. Myös kilpaurheilu on ollut osa opiskelijoiden arkea. 

Keskiössä hengellinen kehitys  

Kaikista tärkeintä on ollut auttaa itseä ja muita kehittymään hengellisesti. Yhteinen liikunta ja urheilu on aina aloitettu yhteisellä rukouksella ja välillä myös hartaudella.  

Vuoteen on mahtunut runsaasti raamattuopetusta luentojen ja erilaisten piirien kautta. Urheilulinja ei siis ole pelkkää liikuntaa ja urheilumaailmaan tutustumista vaan ennen kaikkea syventymistä omaan Jumala-suhteeseen.   

Alkusyksystä heitin opiskelijoille haasteen kuunnella Jumalaa. Kehotuksena oli kuunnella Jumalaa liikunnan, Raamatun, rukouksen ja muiden ihmisten kautta.  

Rukouselämä tuottaa myös vastauksia. Ennen Urheilulinjan alkua pyysimme Jumalalta, että saisimme 18 opiskelijaa kokoon ensimmäiseksi vuodeksi. Tämä on myös toteutunut ja näemme, että Jumala on siunannut meitä monin tavoin vuoden aikana.  

Kuntoa ja kilpailua 

Suurin osa opiskelijoista ovat niin sanottuja kuntourheilijoita – niin joukkue- kuin yksilölajienkin parista. Ryhmään mahtuu myös muutama kilpatasolla kilpaileva urheilija.  

Kilpaa urheileville on ollut tärkeää, että he ovat voineet edelleen jatkaa aktiivista ja tavoitteellista harjoittelemista sekä kilpailemista. He ovat kokeneet merkitykselliseksi myös yhteisöllisen ja hengellisen tuen, jota he ovat saaneet Urheilulinjalta. 

Luokkatovereiden tuki ja hengellinen elämä onkin oleellista kaikille opiskelijoille. Opiskelijoilla on erilaiset kuntotasot ja tavoitteet tulevaisuudelle. Silti koko vuoden yhdistävä tekijä on ollut usko ja urheilu.  

Vuoden aikana opiskelijat ovat päässeet järjestämään ja ohjaamaa erilaisia liikunta- ja urheilutapahtumia. Esimerkiksi seurakunnat tai kotikaupunki Kauniainen ovat olleet yhteistyökumppaneina.  

Kokonaisvaltaista kehittymistä 

Kesäkuun ensimmäisen päivän jälkeen opiskelijat jatkavat eri tehtävissä ympäri Suomea. Osa kantaa jo vastuuta erilaisista kristillisen urheilutyön tehtävistä, osa jatkaa opiskeluja, osa aktiivista kilpailemista ja osa on ihan joissain muissa tehtävissä. 

Olemme kokeneet, että ensimmäinen lukuvuosi on ollut menestys. Jokainen on vuoden aikana päässyt kokemaan mitä ja minkälaista kristillinen urheilutyö on. Jokainen on myös päässyt kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti eli hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti.  

Kirjoittaja on Suomen Raamattuopiston Urheilulinjan vetäjä. Hän on koulutukseltaan liikunnanohjaaja ja on aiemmin ollut urheilulähetystyössä Mongoliassa.