Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Näemme vaivaa saadaksemme hyvän elämän, mutta mitä se on? Tätä pohditaan syksyn ensimmäisessä Veritas Forumissa

 

Veritas Forum järjestetään pitkästä aikaa paikan päällä Tampereen yliopistolla. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon kautta. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Antiikista asti nuoria on otettu kouluun muusta yhteiskunnasta erilliseen laitokseen. Koronarajoitusten vähitellen hellittäessä tällainen lähiopetus on taas mahdollisempaa lähiopetuksessa yliopistoissakin.

Mutta miksi oikein opiskelemme? Tunnettu sanonta kuuluu, että opiskelu ei ole koulua, vaan elämää varten. Mitä varten se elämä sitten on? Mikä tekee elämästä – ja sen myötä koulustakin – tarkoituksellista ja hyvää? Mikä luo elämälle mielekkään päämäärän ja hyvän sisällön? Jos elämä ei ole opintoputki, bileputki tai muutakaan putkinäköistä, niin onko se ehkä jotain luovaa ja rikasta? Mutta mitä konkreettisesti?

Tampereen yliopiston keskustakampuksen kappelilla aiheesta keskustelemassa ovat vanhempi tutkija, KT, FM Tuukka Tomperi sekä lukion filosofian, uskonnon ja psykologian opettaja, KT, TM Vesa Pirttimaa.

Perheniemi neliöb. vko 49-50. MJa

Pirttimaa on käsitellyt väitöskirjassaan luovuuden ja hyvän elämän yhteyttä, jota käsittelee myös kirjassaan kalastuksen filosofiasta. Miten opiskelu liittyy luovuuteen ja hyvään elämään?

 Oppiminen lisää mahdollisuuksia moniulotteisesti. Se avaa tulkintahorisontteja. Se mahdollistaa tutustumisen hyvin eri taustoista ja ideologioista tuleviin yksilöihin – heihin kannattaa tutustua. Opiskelu auttaa ymmärtämään itseä syvemmin ja moniulotteisemmin. Se mahdollistaa olemisen ihmettelyä ja antaa enemmän ”mahdollisia maailmoja” valittavaksi.

Pirttimaa saattelee lukiolaisia täysi-ikäisyyttä kohti. Osa lukiolaisista muuttui kesällä fukseiksi ja jokunen päätynee Tampereelle Tomperin opetukseen. Minkälaisesta näkökulmasta hän aihetta lähestyy?

Sivistyminen on näköalojen avautumista ja sitä ruokkivat vapaat kohtaamiset.

 Korkeakoulutuksen pitää olla osa tasa-arvoista koulutusjärjestelmää, joka luo luottamusta, että yksilöillä on mahdollisuus sivistyä ja löytää paikkansa lähtökohdistaan riippumatta. Tämä ei tarkoita vain uraa vaan vielä enemmän sitä, että ihminen voi löytää elämäänsä merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä opinnoissaan. Sivistyminen on näköalojen avautumista ja sitä ruokkivat vapaat kohtaamiset, joihin yliopistossa on oltava tilaa opintopisteiden ja kiireen tuolla puolen.

Tilaisuuden moderaattorina toimii yliopistonlehtori, dos. Inkeri Rissanen. Keskustelun lopuksi on varattu aikaa yleisökysymyksille. Niitä voi esittää keskustelun ajan YouTuben livechatissa.

Veritas Forum järjestetään torstaina 30.9. klo 16-18 ja se toteutetaan hybriditapahtumana. Tilaisuutta on mahdollista seurata Veritas Forum Finlandin YouTube -kanavalta tai paikan päällä Tampereen yliopiston kappelissa, mihin on ennakkoilmoittautuminen.

Tilaisuuden järjestää Veritas Forum Finland yhteistyössä Tampereen ev. lut. seurakuntien oppilaitostyön, Tampereen OPKOn, Tampereen kristityt teekkarit ry:n, Uusi Verso-yhteisön sekä Tampereen Helluntaiseurakunnan kanssa.