Miten tehdä arjesta seikkailu – Opi seikkailukasvatuksen aakkoset ja heittäydy yhteiseen seikkailuun lapsen kanssa

 

Kiireisen arjen, harrastusten ja levon välillä voi olla vaikeaa löytää sopivia yhteisiä hetkiä. Pienet seikkailut eivät kuitenkaan vaadi paljoa. Kuvituskuva. (Unsplash)

Niin seikkailussa kuin kasvatuksessakin on usein kyse asenteesta. Aikuisina ja kasvattajina oma asenteemme heijastuu lapsiin.

A Anna mahdollisuus ihmettelylle

Mikä tämä on? Miten se toimii? Miksi? Kuka sen tekee? Mistä se tulee? Lapselle koko maailma on yhtä löytöretkeilyä. Pienestä pitäen asioita opitaan kokeilemalla ja tekemällä – usein muksahdetaan pyllylleenkin, mutta se ei haittaa. 

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Oppiminen on uskallusta tarttua asioihin, joita ei vielä tunne tai osaa. Suuressa elämänsä seikkailussa lapsi ja nuori tarvitsee aikuisen tukea, mutta uskallammeko me aikuiset heittäytyä samalla asenteella kuin lapset? Kannattaa kokeilla, sillä ihmettely voi olla ihmeen alku! 

 

B Luo innostavia oppimistilanteita 

Kotimaisten kielten keskus määrittelee sanan seikkailu ”joskus sotkuistenkin asioiden selvittelemiseksi, sovittelemiseksi tai kuljeskelemiseksi”. Se saattaa tuntua hyvinkin arkiselta. Samaan aikaan tällainen arkiseikkailu on täynnä kutkuttavia mahdollisuuksia. 

Lapsen aito kiinnostus maailmasta ja loputtomat kysymykset voidaan kääntää yhteiseksi seikkailuksi vanhemman tai muun turvallisen aikuisen kanssa. Maailma on Jumalan luoma aarreaitta ja sitä sopii tutkia. Erityisesti ympäröivä luonto suo rajattomasti – ja luottokorttiystävällisesti – mahdollisuuksia seikkailuihin. 

 

C Tee yhdessä 

Suomen erityisen vaihteleva ja vuodenajasta toiseen erilainen luonto tarjoaa oivan pelikentän seikkailuille. Tärkeintä ei ole se, mitä tehdään tai missä tehdään, vaan se, että tehdään yhdessä. 

Kiireisen arjen, harrastusten ja levon välillä voi olla vaikeaa löytää sopivia yhteisiä hetkiä. Pienet seikkailut eivät kuitenkaan vaadi paljoa. Kun poikkeamme arkirutiineista ja siirrymme tavallisesta arkiympäristöstä poikkeavaan tilaan, olemme jo seikkailussa! Pieni retki lähimetsään ja siellä maailman tutkiminen voi olla iltapäivän kohokohta. Missä on leppäkertun koti? Muuttiko linnunpönttöön jo joku? Pystynkö tasapainottelemaan kaatuneen puunrungon päällä? Osaanko meloa kanootilla? Pystynkö rakentamaan majan? 

 

D Asennoidu oikein 

Niin seikkailussa kuin kasvatuksessakin on usein kyse asenteesta. Aikuisina ja kasvattajina oma asenteemme heijastuu lapsiin. Annammeko lapsille ja itsellemme tilaisuuden löytää elämyksiä arkisissakin tilanteissa? 

Seikkailukasvatus on kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä seikkailullisia menetelmiä ja toimintatapoja hyödyntäen. Päämääränä on kokonaisvaltainen ihmisenä kehittyminen itsensä haastamisen ja uusista tilanteista selviämisen kautta. Ihminen oppii koko ajan kokemuksistaan, niin virheistä kuin onnistumisistakin. 

 

E Ota tunteet mukaan 

Kokonaisvaltaiseen oppimiseen kuuluu myös omien tunteiden havainnointi ja niiden hyväksyminen. Yhdessä lapsen kanssa voi miettiä, miltä erilaiset asiat tuntuvat. Miksi tuntuu juuri siltä? Yhdessä voi pohtia, miksi onnistuminen tekee iloiseksi tai jokin toinen asia harmittaa. Yhteisten keskustelujen kautta lapsi saa tukea omien tunteiden tulkitsemiseen. Ne ovat välttämättömiä taitoja tulevaisuuden varalle. 

 

F Kannusta kokeilemaan 

Yhdessä seikkaileminen ja maailman tutkiminen antaa sekä lapselle että aikuiselle elämyksiä ja niiden lomassa mahdollisuuden oppia itsestään ja toisista ihmisistä. Opimme tuntemaan omia taitojamme, vahvuuksiamme – ja myös heikompia puoliamme. 

Jos ajatellaan elämää seikkailuna ja seikkailukasvatusta yhtenä tapana oppia yhdessä lasten kanssa, on tärkeää tunnistaa epäonnistumisen ja epävarmuuden mahdollisuus. Samalla voimme muistuttaa lapsia tai toisiamme siitä, että epäonnistuminen on ihan hyväksyttävää. 

 

G Näytä mallia 

Kun me turvallisina aikuisina näytämme, että asioita voi kokeilla ja opetella vaarattomasti, saa lapsi siitä hyvän mallin omalle toiminnalleen. Yhteisistä hetkistä – poikkesivat ne sitten arjesta paljon tai vähän – rakentuvat usein rakkaimmat lapsuusmuistot. 

 

H Kysy, keskustele, kommunikoi 

Anna lapselle tilaa kysyä ja kysy myös häneltä. Avoimella ja spontaanilla keskustelulla luomme tilaa, jossa lapsen verbaaliset taidot ja kyky käsitellä kokemaansa kasvaa. 

Jos jokin asia jännittää tai ei onnistu, voi siitä keskustella lapsen kanssa. Miltä se tuntui? Miksi niin kävi? Mitä tehtäisiin toisella kertaa toisin? Keskustelu ja reflektointi ovat myös yksi seikkailukasvatuksen tärkeistä elementeistä. 

 

I Ole luova 

Yhteisestä raamattuhetkestä Pietarin kalansaaliin äärellä voi tulla yhtäkkiä paljon jännittävämpi, jos samalla kalastaa mato-ongella. Kalansaaliin merkitys saa uuden ulottuvuuden valmistelematta ja ilman suuria puheita. Metsäretket, näytelmät, luontotaide – mahdollisuuksia on monia! 

Seikkailu on asioiden selvittelemistä, sovittelemista ja kuljeksimista – ja kaikkein parasta se on, kun sen voi jakaa jonkun toisen kanssa. Antamalla lapselle mahdollisuuden yhteiseen seikkailuun, voimme luoda pohjaa uskomattomille kokemuksille, jotka tukevat lapsen kasvua. Siispä ylös, ulos ja seikkailemaan! 

 

Kirjoittajat ovat Royal Rangers -konkareita ja elämännälkäisiä seikkailijoita. 

 

Yhteisistä hetkistä rakentuvat rakkaimmat lapsuusmuistot. 

 

– Tämä silta kuvaa meidän yhteyttämme taivaaseen, kertoivat yläkoululaiset ja lukiolaiset, jotka saivat tehtäväkseen rakentaa luonnonantimista sillan, jolla on merkitystä. (Simo Romakkaniemi)