Ministeri Kurvinen kirkolliskokouksessa: Koronanjälkeinen yhteiskunta tarvitsee uudenlaista yhteistyötä

 

Keskustaministeri Antti Kurvinen puhui kirkolliskokouksessa tiistaina. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

– Kirkko on tärkeä julkisen vallan kumppani, linjasi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen valtioneuvoston puolesta pitämässään kirkolliskokouksen tervehdyspuheenvuorossaan Turun kristillisellä opistolla.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) ilmaisi arvostuksensa kirkon toimintaa kohtaan ja muistutti sen tärkeästä roolista julkisen vallan kanssa tehtävässä yhteistyössä.

– Kunnioitan ja arvostan kirkon toimintaa erittäin korkealle. Kirkkoasioista hallituksessa vastaaminen on minulle mieluinen tehtävä. Kirkollisasioista vastaavana ministerinä haluan tukea ja edistää kirkon, kuten muidenkin uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa, ministeri Kurvinen sanoi.

IK neliöb. vko 25-26.MJa

Kurvinen ei näe muutostarpeita kirkon ja valtion välisisissä suhteissa, mutta hän totesi näiden hyötyvän uudenlaisesta yhteistyöstä ja vuoropuhelusta.

– Seurakuntien tekemä upea työ lasten ja nuorten parissa ei ole niin laajassa tietoisuudessa kuin sen kuuluisi olla. Kolmas sektori tekee Suomessa laajemminkin upeaa työtä nuorten parissa. Tulen kutsumaan toimijoita laajasti koolle keskustelemaan siitä, miten me voisimme tehdä yhdessä ja yhteistyöllä vielä enemmän.

”Yhtä ratkaisua kahtiajakautumiseen ja vastakkainasetteluun ei varmasti ole olemassa.”

– Jos saisimme kaiken toiminnan yhteisen varjon alle, voisimme ehkäistä pudokkuutta vielä enemmän. Kaikkien päämäärä on yhteinen – syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden lisääminen.

Ministeri kiitti kirkkoa ja muita uskonnollisia yhteisöjä arvokkaasta dialogista korona-aikana. Antti Kurvinen kertoi suhtautuvansa uskonnollisiin yhteisöihin myönteisesti ja painotti uskonnonvapauden ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön merkitystä. Arkkipiispa Luoman puheenvuoron tapaan myös ministerin puheessa korostui vuoropuhelun merkitys,

– Yhtä ratkaisua kahtiajakautumiseen ja vastakkainasetteluun ei varmasti ole olemassa. Väsymättä ja kärsivällisesti meidän pitää mielestäni silti etsiä väyliä yhteyden löytymiselle ja yhteistyölle. Välillä se tuntuu turhauttavalta, mutta dialogi, toisen ymmärtäminen ja toisen asemaan asettuminen ovat silti ainoa oikea tie.

Ministeri Antti Kurvinen korosti myös sovun ja yhteistyön hengen tärkeää merkitystä neuvotteluiden ja vuoropuhelun pohjana.

– Pysyvää parannusta saadaan aikaan vain asioista neuvottelemalla ja niistä sopimalla. Toivon, että tämä sovun ja yhteistyön henki kantaa myös työtänne täällä kirkolliskokouksessa, jossa te päätätte kirkkoa koskevista keskeisistä linjauksista ja valmistelette esitystänne kirkkolainsäädännön uudistamiseksi.

– Tunnistan siihen liittyvät haasteet. Me olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä valmiita viemään esitystänne eteenpäin, kun sen aika koittaa.

”Kirkkoja tiloina ei saa eristää muusta yhteiskunnasta.”

Esimerkkinä valtion ja kirkon yhteisistä onnistumisista korona-aikana ministeri nosti valtionkin taloudellisesti tukeman diakoniatyön. Kurvinen esitti idean valtion ja seurakuntien tilojen uudentyyppisestä käytöstä.

– Valtiolla ja seurakunnilla on valtava määrä erilaisia tiloja. Voitaisiinko niitä saada vielä monipuolisempaan käyttöön siten, että niissä syntyisi lisää kohtaamisia?

Kurvinen puhui myös kirkoista kulttuurihistoriallisesti arvokkaina kohteina.

– Niiden osalta on myös itseisarvoisen tärkeää, että niistä pidetään hyvää huolta kaikkialla maassamme osana suomalaista sielunmaisemaa ja kansallisomaisuutta. Haastava taloustilanne ei tee tästä helppoa, mutta tulevien sukupolvien kannaltakin ajateltuna onnistuminen on välttämätöntä. Kirkkoja tiloina ei saa eristää muusta yhteiskunnasta.

Kirkolliskokousviikon videoseuranta ja asiakirjat
Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous.