Mikkelin seurakuntayhtymä: Elylle rahaa Sleyn pisteillä

 

Mikkelin tuomiokirkko

Mikkelin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 13.9. linjattiin yhtymän talousarvioavustukset vuoden 2012 talousarviossa.

Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle (Sley) osoitettu talousarviomääräraha kohdennetaan Evankeliselle lähetysyhdistykselle (Ely) ”vuonna 2010 hyväksytyn käytännön mukaisesti”.

Ely:n tukiosuus perustuu kuitenkin niihin pisteisiin, jotka Sley on saanut Kirkon lähetystyön keskuksen kriteeristössä.

Kirkon viralliset lähetysjärjestöt pisteytetään kriteeristöllä talousarvioavustusten kohdentamisen helpottamiseksi. Toisin kuin Ely, Sley on kirkon virallinen lähetysjärjestö.

Sleylle osoitettu avustus kohdennetaan Mikkelissä Elylle, koska ”Elyn lähetystyö kanavoituu SLS:n kautta, minkä johdosta sille annettava talousarviotuki voidaan käsitellä lähetysjärjestöille myönnettävien avustusten yhteydessä.”

Perheniemi neliöb, vko23, MJa

”SLEY:lle jää edelleen kirkkohallituksen määräämänä sunnuntaina jumalanpalveluksissa kerättävä kolehtitulo”, Mikkelin yhteisen kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjassa todetaan.  

”Kysymys on melko pienistä summista”

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Mikkelin maaseurakunnan kirkkoherra Risto T. Nieminen perustelee ratkaisua sillä, että ”sekä Ely että Sley ovat evankelisia järjestöjä”.

– Itse asiassa kysymys on melko pienistä summista. Mikkelissä ei ole paljon evankelisia, hän lisää.

Sleylle osoitettujen varojen kohdentaminen perustui kirkkoherran mukaan seurakuntayhtymän talouspäällikön esitykseen.

– Henkilökohtaista näkemystäni ratkaisuun en halua puheenjohtajana julkisesti sanoa.

”Kuulostaa lahjavanhurskaudelta”

Sleyn toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski ei puhelimeen vastatessaan ollut vielä kuullut Mikkelin yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä.

– Tuohan kuulostaa lahjavanhurskaudelta. Toiset tekevät työn ja toiset korjaavat potin. Ei tämä nyt kaikilta osin käy järkeen.

– Positiivistahan se on, että edes saadaan pisteitä, mutta ei niillä voi tehdä lähetystyötä, hän toteaa.

– Jumalan sana ohjaa meitä kaikessa rehelliseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan. Toivottavasti tämä menettely vielä asettuu kyseiseen kategoriaan.

Talousarvioavustukset ovat kirkollisverosta saatuja varoja, jotka seurakunnat kohdistavat esimeriksi kirkon virallisille lähetysjärjestöille, Mikkelin seurakuntayhtymässä myös Merimieskirkolle ja Kirkon Ulkomaanavulle

Kirkkoneuvoston esityksen mukaan Mikkelin seurakuntayhtymä myöntää vuonna 2012 Sleyn pisteytyksen perusteella Ely:lle avustuksia yhteensä 3.453 euroa.

Ely on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimiva sisä- ja ulkolähetysjärjestö, jonka juuret ovat evankelisessa herätysliikkeessä. Järjestön perusti joukko Sleystä keväällä 2008 eronneita pappeja ja maallikkoja. Välirikon taustalla olivat erilaiset näkemykset naisten suhteesta pappisvirkaan.