Mikkelin piispa Seppo Häkkinen: ”Kirkon perussanoma on toivoa, turvaa ja rohkaisua tuovaa. Sille on nyt kysyntää”

 
harmaahiuksinen-mies-jolla-liila-piispanpaita-päällään-istuu-kirjoituspöydän ääressä ja hymyilee

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen avasi piispainkokouksen Mikkelissä. Puheessaan hän totesi sodan ja rauhan kysymysten tulleen ajankohtaisiksi. ”Meitä haastetaan vakavien aiheiden äärellä ja meiltä odotetaan kristillisestä uskosta nousevia vastauksia.”

”Sodan ja rauhan kysymykset haastavat kirkkomme monella tavalla”, totesi Mikkelin piispa Seppo Häkkinen avatessaan Mikkelissä 13.–14.9.2022 järjestettävän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen. 

”Olennaista on se, miten seurakunnissa toimitaan ihmisten kanssa ja rinnalla monien huolien ja pelkojen keskellä sekä annetaan apua ja tukea”, piispa Häkkinen muistutti.

Varautumiseen ja valmiussuunnitteluun on Häkkisen mukaan kiinnitetty seurakunnissa viime aikoina erityistä huomiota.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

”Diakonian, sielunhoidon sekä lasten ja nuorten parissa tehtävän työn tarve on kasvanut. Suomalaisessa yhteiskunnassa kirkolla on luonteva tehtävä ja lain määräämä velvollisuus henkisen kriisinkestävyyden vahvistajana. Kirkon perussanoma on toivoa, turvaa ja rohkaisua tuovaa. Sille on nyt kysyntää.”

Häkkinen puhui myös puolustautumisen oikeutuksesta.

”Kannamme oman maamme puolustamisen perintöä ja viestiä. Tämä kertoo olennaisimman siitä, miksi Suomessa on armeija. Aseellisen voimankäytön ja siten myös ”välttämättömän” väkivallan eettisen perustan muodostaa puolustautuminen. Tällaista sotaa Ukraina käy parhaillaan maassaan. Ukrainan katsotaankin sotivan muun Euroopan puolesta. Se tarvitsee kaiken mahdollisen tuen.”

Häkkinen kannustaa kirkkoa pitkään taka-alalle jääneiden sodan ja rauhan kysymysten teologiseen työskentelyyn.

”Sodan ja rauhan kysymykset ovat tulleet ajankohtaisiksi. Meitä haastetaan vakavien aiheiden äärellä ja meiltä odotetaan kristillisestä uskosta nousevia vastauksia.”

Häkkisen mukaan sodan, väkivallan ja kuoleman maailmassa on tärkeää muistaa, että kristillinen usko kutsuu toimimaan rauhan puolesta.

”Evankeliumi on rauhan ja sovinnon sanoma koko ihmiskunnalle. Rauha maan päällä on Jumalan tahto. Rauhan rakentamiseen on sitouduttava joka päivä, pienissä ja suurissa teoissa kaikkialla maailmassa. Rauhantyö on kristityn elämäntapa. Se koskee koko olemustamme, kaikkia tekojamme ja puheitamme. Meille kristityille ja kirkoille rauha on kutsu ja tehtävä.”