Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Mäkinen ja Ruokanen ovat papiston suosikit arkkipiispaksi

 

Radio Dein tekemään kyselyyn vastasi 439 seurakuntapappia.

Radio Dein tekemässä kyselyssä piispa Kari Mäkinen ja professori Miikka Ruokanen nousivat kärkeen, kun seurakuntapapeilta kysyttiin heidän suosikkiaan arkkipiispaksi. Papit eivät kuitenkaan valitse arkkipiispaa vaan äänioikeus on yhteensä yli tuhannella kirkon työntekijällä ja maallikolla.

Seurakuntapapeilta kysyttiin, kenet he valitsisivat arkkipiispaksi ja mitkä ovat heidän mielestään kolme tärkeintä ominaisuutta arkkipiispan valinnassa.

Seurakuntapappien suosikit arkkipiispaksi ovat Turun arkkihiippakunnan piispa Kari Mäkinen (35 % vastaajista) ja Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen (31 %).
Seuraavina tulevat Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen (16 %), Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen (7,5 %), Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi (7,3 %), Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen (2 %) ja Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherra Matti Hirvonen (1 %).

Perheniemi neliöb. vko 48. MJa

Tutkimus suoritettiin 26.1.- 2.2.2010 välisenä aikana lähettämällä henkilökohtainen sähköpostikysely 1172:lle seurakuntapapille ympäri Suomea. Kyselyyn vastasi 439 pappia eli 37 prosenttia kyselyn saajista. Vastaajista 77 % oli miehiä ja 23 % naisia. Vastaajamäärä jakautui melko tasaisesti kuuden hiippakunnan kesken. Muita vähemmän vastauksia saatiin Helsingin, Espoon ja Porvoon hiippakunnista.

Uuden arkkipiispan valitsee 1226 äänioikeutettua, joista osa on kirkon työntekijöitä ja osa maallikkovalitsijoita. Valitsijoiden enemmistö tulee Turun arkkihiippakunnan alueelta, jossa äänioikeutettuja on 900 eli 73 prosenttia kaikista valitsijoista. Kahdeksalla muulla hiippakunnalla on yhteensä 326 valitsijaa, 27 prosenttia kaikista valitsijoista (lähde: evl.fi).

Arkkipiispan vaali järjestetään torstaina 18.2.2010. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, toinen kierros käydään 11.3.

 

 
Dei, Pressavaalit, artikkeliban. (1/2) 1.11.- MJa