Helluntailaisten määrä kasvoi

 

Helluntaiseurakuntien jäsenmäärä kasvoi Suomessa neljättä vuotta peräkkäin. Vuonna 2009 helluntaiseurakunnissa kastettujen lukumäärä oli yhteensä 989 henkilöä ja seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä 45 915.

Suomen helluntaiseurakuntien jäsenmäärien kehitys oli positiivinen viime vuonna. Jäsenmäärä lisääntyi 124:llä vuoden 2008 lukuihin verrattuna.

Helluntaiseurakuntiin liitytään niin kutsutun uskovien kasteen myötä, joka toimitetaan yleensä 12-vuotta vanhemmalle henkilölle. Koska helluntailaisten perheiden kastamattomat lapset eivät ole mukana tilastoissa, helluntailaisten todellista määrää on vaikeaa arvioida.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Viime vuosina helluntailaisen nuorten parissa on yleistynyt käytäntö ottaa kaste Fifteen-leirillä. Fifteen-leiri vastaa käsitteenä evankelis-luterilaista rippileiriä, jossa pohditaan uskon ja elämän kysymyksiä.

Kirkkokunta yhdistysrekisterissä

Helluntaiseurakunnat ovat rekisteröityneet useimmista muista kirkoista poiketen yhdistysrekisteriin. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä olevaan Suomen Helluntaikirkkoon kuuluu noin 5000 jäsentä, jotka kuuluvat myös yhdistysseurakuntiin. Rekisteröityminen uskontokunnaksi on viime vuosina ollut helluntailaisten suurin sisäisten kiistojen aihe, ja rekisteröitymiselle on myös voimakas vastustava rintama.

Helluntaiseurakuntien jäsenmäärä kasvoi nyt neljättä vuotta peräkkäin. Kasvu on ollut varovaista; helluntailaisten määrä on pysytellyt vuosia 45 000 jäsenen tuntumassa.

Helluntaiherätyksen suurimpia vuotuisia tapahtumia ovat kesäjuhlat eli Juhannuskonferenssi (30 000 osallistujaa), Nuorisokonferenssi Youth Celebration (3000 osallistujaa) ja Talvipäivät (1000 osallistujaa).

Suomi on tilastojen valossa hyvin luterilainen maa: helluntaiherätys on maan vapaiden suuntien yhteisöistä suurin, mutta siihenkin kuuluu vain noin 0,8 prosenttia suomalaisista.

Maailmanlaajuisesti perinteisiin helluntaiseurakuntiin kuuluu noin 150 miljoonaa ihmistä. Liike sai alkunsa 1900-luvun alussa Los Angelesissa. Helluntaiherätyksellä ei ole varsinaista kansainvälistä kirkkokuntarakennetta, niinpä esimerkiksi suomalaisella helluntaiherätyksellä ei ole virallisia organisaatioyhteyksiä esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi järjestetään elokuussa Tukholmassa.